Đất Xanh báo lãi sau thuế giảm 70%, lượng tiền mặt còn 40% so với đầu kỳ

Năm 2022 Đất Xanh ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 71% so với năm 2021, đạt 469 tỷ đồng, riêng trong quý IV/2022, công ty ghi nhận mức lỗ sau thuế 460 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 245,5 tỷ đồng, do tình hình khó khăn chung của thị trường dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ của công ty sụt giảm.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần 984,4 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền giảm 69% (đạt 400,3 tỷ đồng), doanh thu từ dịch vụ môi giới bất động sản giảm 56% (đạt 394,8 tỷ đồng).

Doanh thu giảm kéo theo lợi nhuận gộp cũng giảm 61% xuống còn 433,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Đất Xanh giảm 87% còn 34,5 tỷ đồng, bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 25% đạt 168 tỷ đồng. 

Kết quả, Đất Xanh báo lỗ sau thuế 460 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 lãi 245,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân Đất Xanh lỗ trong quý IV là do tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến thị trường bất động sản dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ sụt giảm trong khi công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư và đã triển khai bán hàng thành công.

 KQKD năm 2022 của Đất Xanh. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

Lũy kế năm 2022, Đất Xanh ghi nhận 5.581 tỷ đồng doanh thu thuần và 469 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm lần lượt 45% và 71% so với kết quả năm 2021.

Năm 2022, Đất Xanh đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, doanh nghiệp đã thực hiện lần lượt 51% và 34% mục tiêu đã đề ra.

Xét về tổng tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Đất Xanh tăng 9% so với đầu năm đạt 30.771 tỷ đồng, chủ yếu là nhờ tăng 13% các khoản phải thu dài hạn (đạt 12.169 tỷ đồng) và 27% khoản hàng tồn kho (đạt 14.238 tỷ đồng, trong đó, bất động sản dở dang chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 11.902 tỷ đồng, tăng 36%).

Việc tăng hàng tồn kho cũng như các khoản phải thu cũng làm dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đất Xanh âm hơn 3.873 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 479 tỷ đồng.

Do khoản âm từ dòng tiền kinh doanh, kéo theo dòng tiền thuần trong năm của Đất Xanh âm gần 1.819 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 2.351 tỷ đồng.

Dù tài sản tăng, song, lượng tiền mặt của công ty giảm 64%, còn hơn 1.100 tỷ đồng. 

Về tổng nợ tài chính, tính tới cuối quý IV/2022, tổng dư nợ của công ty đạt 5.771 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản vay dài hạn từ ngân hàng từ 97,2 tỷ đồng lên 1.945 tỷ đồng.

Nói thêm về các khoản nợ trái phiếu, tại ngày 31/12/2022, số nợ trái phiếu ngắn hạn hoặc dài hạn đến hạn trả của Đất Xanh giảm hơn 75% so với đầu năm, còn gần 467 tỷ đồng. Song, số nợ trái phiếu dài hạn tăng gần 26%, lên gần 1.789 tỷ đồng.

chọn
Thân thế doanh nghiệp thế chân Viwaseen tại KĐT bên Vành đai 4: Vốn nghìn tỷ, từng tham gia thị trường vàng
BĐS Hồ Gươm (đơn vị thế chân Viwaseen tại dự án An Thịnh 6) nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp do doanh nhân Nguyễn Thị Loan phát triển. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, từng tham gia thị trường vàng.