Thái Nguyên: Loạt dự án BĐS dính sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ cho biết nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị - thương mại – dịch vụ tại tỉnh Thái Nguyên không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất...

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 -2018.

Theo TTCP, đối với quản lý, sử dụng đất đai, chất lượng của công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch còn thấp. Trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, triển khai một số công trình, dự án phát sinh nằm ngoài quy hoạch dẫn đến một số chi tiêu quy hoạch sử dụng đất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Bên cạnh đó, một số dự án, công trình có trong quy hoạch nhưng không có nhà đầu tư hoặc có nhà đầu tư, nhưng thực hiện chậm do khó khăn về tài chính, giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ngoài ra, tình trạng sử dụng đất sai với quy hoạch, kế hoạch được duyệt vẫn còn xảy ra.

Thái Nguyên: Loạt dự án BĐS dính sai phạm trong kết luận của TTCP - Ảnh 1.

TTCP chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: thainguyen.gov.vn).

Đặc biệt, việc giao đất thực hiện một số dự án khu dân cư, khu đô thị - thương mại – dịch vụ không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất diễn ra thời gian dài nhưng chậm được phát hiện để khắc phục, sửa sai.

Cụ thể, các dự án tại TP Thái Nguyên như dự án Khu dân cư sinh thái kiểu mẫu, Khu dân cư số 5; phường Thúc Duyên; Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ phường Quang Trung; Khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng; Khu dân cư Havico, phường Đồng Quang… và dự án Khu đô thị Sông Công, TP Sông Công là những dự án thuộc diện không qua đấu thầu, đấu giá trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Theo TTCP, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Thái Nguyên và các sở, ngành, UBND huyện và thành phố có liên quan.

TTCP cũng cho biết, đối với đầu tư xây dựng về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vẫn còn sơ sài về nội dung, báo cáo thẩm định chưa phân tích và làm rõ được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Việc lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT), chất lượng hồ sơ thiết kế cơ sở (TKCS) còn sơ sài, chưa phù hợp với yêu cầu của dự án, phê duyệt BCNCKT trong các quy hoạch xây dựng; quy hoạch ngành.

Việc áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng còn hạn chế, mặt khác tiết kiệm qua đấu thầu còn thấp (3,88%).

Về hướng xử lý, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Thái Nguyên rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để truy thu phần chênh lệch giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, sát với giá thị trường tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, không để thất thoát tài sản Nhà nước, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ không thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, UBND tỉnh Thái Nguyên chủ động xin ý kiến các Bộ, ngành chức năng của Trung ương.

UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và các cơ quan có liên quan rà soát lại các dự án được nêu trong Kết luận thanh tra này để giảm trừ quyết toán đối với các khoản tiền thu chưa đúng và các khoản tiền khấu trừ chưa đúng quy định, trường hợp đã quyết toán thì thu hồi đầy đủ về ngân sách Nhà nước, không để thất thoát. 

Những dự án có kết hợp bố trí tái định cư thì diện tích tái định cư chủ đầu tư được khấu trừ chi phí hạ tầng theo suất đầu tư được phê duyệt.

Đồng thời, rà soát các dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khác trên địa bàn tỉnh để chống thất thu ngân sách Nhà nước.

chọn