Thành Đạt muốn huy động hơn 61 tỷ đồng rót vốn vào KCN Đồng Văn III

Thành Đạt (DTD) vừa cho biết sẽ chào bán 6,1 triệu cổ phiếu, dự thu hơn 61 tỷ đồng nhằm đầu tư KCN Đồng Văn III. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ phát hành cổ phiếu chia cổ tức, dự kiến vốn điều lệ sẽ tăng lên 424 tỷ đồng sau khi hoàn tất hai đợt phát hành này.

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (mã chứng khoán: DTD) vừa thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh ngày đăng ký mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng từ ngày 3/10 - 25/10, thay vì 21/9 - 21/10 như kế hoạch cũ.

Về việc huy động vốn, công ty dự kiến chào bán ra công chúng hơn 6,1 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 5:1, giá chào bán 10.000 đồng/cp, dự thu gần 61,5 tỷ đồng. 

Công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này cho đầu tư xây dựng hạ tầng của dự án Khu công nghiệp Đồng văn III giai đoạn 2. Cụ thể, công ty sẽ thanh toán các khoản phải trả các nhà cung cấp, các nhà thầu phụ có số dư phát sinh đến trước thời điểm hoàn tất đợt phát hành và thực hiện các khối lượng thi công mới.

Bên cạnh đó, Thành Đạt cũng dự kiến phát hành hơn 5,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:18, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 18 cổ phiếu phát hành thêm.

Công ty sử dụng nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo kiểm toán năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền vào 28/9.

Như vậy, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu lần này, dự kiến vốn điều lệ của Thành Đạt tăng từ 307,4 tỷ đồng lên 424 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Thành Đạt ghi nhận hơn 299 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 74 tỷ đồng, giảm 30,8%. Nguyên nhân công ty đưa ra là doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng và quản lý đạt 182,5 tỷ đồng, giảm 26,97%, doanh thu khách sạn, doanh thu bán cát và doanh thu khác lần luợt giảm 42,7%, 100% và 26,46%.

Tổng tài sản cuối kỳ ghi nhận gần 1.817 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu dài hạn hơn 539,2 tỷ đồng (chủ yếu là tiền tạm ứng để giải phóng mặt bằng cho dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III, Hà Nam gần 491 tỷ đồng), tài sản dở dang dài hạn gần 504,9 tỷ đồng (97,4% là xây dựng cơ bản cơ sở hạ tầng KCN Đồng Văn III).

Ngoài lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng công trình, những năm gần đây, Thành Đạt triển khai hoạt động đầu tư bất động sản dịch vụ tại tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, công ty liên danh với Tổng Công ty Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội cùng đầu tư hai dự án Khu nhà ở đô thị Văn Xá (15,1 ha, tổng mức đầu tư 232,3 tỷ đồng), Khu nhà ở Chợ Lương (19,8 ha, 273,8 tỷ đồng), trong đó mức đầu tư của Thành Đạt chiếm 40% với mỗi dự án. Bên cạnh đó, Thành Đạt đầu tư 120,9 tỷ đồng cho dự án Khu thương mại, dịch vụ và nhà ở Thành Đạt với quy mô 8,7 ha.

chọn
Ông Phạm Nhật Vượng thành lập công ty mới chuyên quản lý và đầu tư BĐS
Ông Phạm Nhật Vượng cùng Vinhomes và các cổ đông khác vừa thành lập công ty VMI JSC nhằm phát triển thị trường thứ cấp cho các dự án bất động sản của Vinhomes.