Thành lập khu công nghiệp Quảng Trị hơn 481 ha

KCN Quảng Trị có quy mô 481,2 ha với tổng số vốn đầu tư hơn 2.074 tỷ đồng, được thực hiện tại thị trấn Diên Sanh, xã Hải Trường và xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng.

Ngày 13/4, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định thành lập KCN Quảng Trị với quy mô 481,2 ha, tổng số vốn đầu tư hơn 2.074 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại thị trấn Diên Sanh, xã Hải Trường và xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Chủ đầu tư là Công ty TNHH liên doanh phát triển Quảng Trị.

Thời gian hoạt động dự án là 50 năm, kể từ ngày 21/3/2021 đến 23/3/2071.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án KCN Quảng Trị.

Ba nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore; CTCP Đô thị Amata Biên Hòa; Sumitomo Corporation.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng; cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển mục đích sử dụng đất; đảm bảo diện tích đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất.

Bên cạnh đó, địa phương tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai và pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

chọn
Bộ Tài chính đang rà soát quy định về trái phiếu doanh nghiệp, kể cả Nghị định 65
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ phải rà soát ngay, kể cả Nghị định 65 vừa mới ban hành, để nếu có vấn đề gì, tình hình biến đổi như thế nào và cần bổ sung hoặc thay đổi thì chúng ta phải thực hiện ngay để thị trường quay trở lại.