Thời gian đi nghĩa vụ quân sự có tính đóng bảo hiểm xã hội không?

Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và được tính để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Tại Khoản 5 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ là công dân đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.

thoi gian di nghia vu quan su co tinh dong bao hiem xa hoi khong
Ảnh minh họa.

Khoản 1 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định:

Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Trường hợp trước khi nhập ngũ, có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết.

Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Tổng thời gian tính hưởng BHXH = Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (trước khi nhập ngũ) + Thời gian phục vụ tại ngũ + Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (sau khi xuất ngũ).

Mức đóng đối với Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí thì đơn vị sử dụng lao động (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) có trách nhiệm đóng cho người lao động, cụ thể: Đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Đóng 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Nguồn kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian này sẽ do Ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định tại Điều 8 Thông tư 95/2016/TT-BQP như sau: "Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư này do ngân sách Trung ương bảo đảm và bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Quốc phòng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước".

Trường hợp, sau khi xuất ngũ mà được thanh toán tiền BHXH một lần thì khoảng thời gian đó không được cộng vào thời gian tham gia BHXH.

Sau khi xuất ngũ mà không hưởng trợ cấp BHXH một lần thì thời gian đóng BHXH được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

thoi gian di nghia vu quan su co tinh dong bao hiem xa hoi khong Vắng mặt tại nơi cư trú, có phải đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng không?

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi khỏi nơi cư trú từ 3 tháng trở lên là phải đến ban ...

thoi gian di nghia vu quan su co tinh dong bao hiem xa hoi khong Trốn nghĩa vụ quân sự khi đã trúng tuyển sẽ bị xử lý thế nào?

Đối với trường hợp trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ thì sẽ bị xử phạt hành chính và nặng hơn sẽ bị truy cứu trách ...

thoi gian di nghia vu quan su co tinh dong bao hiem xa hoi khong Đang đi nghĩa vụ quân sự có được lấy vợ không?

Độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự theo Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 với công dân nam là đủ 17 tuổi ...

chọn