Thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tại Vũng Tàu quý III/2021

Giá vật liệu xây dựng quý III/2021 tại Vũng Tàu được Sở Xây dựng công bố theo quy định bao gồm các nhóm vật liệu như: gạch, cát, đá, xi măng, sắt, thép..

Giá vật liệu xây dựng tại Vũng Tàu quý III/2021

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TTBXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung các định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá các loại VLXD thông báo trên đây là giá do các đơn vị sản xuất kinh doanh cung cấp. đồng thời tham khảo giá thị trường phổ biến tại thành phố Vũng Tàu. thành phố Bà Rịa. thị xã Phú Mỹ và các huyện dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư .

Thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tại Vũng Tàu quý III/2021 - Ảnh 1.

Giá vật liệu xây dựng tại Bà Rịa - Vũng Tàu quý III/2021 (ảnh: soxd.baria-vungtau.gov.vn)

Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình. địa điểm cung cấp vật tư. khối lượng vật liệu sử dụng. mục tiêu đầu tư. tính chất công trình. yêu cầu về thiết kế. chỉ dẫn kỹ thuật. quy định về quản lý chất lượng công trình và các tiêu chuẩn. quy chuẩn có liên quan đến vật liệu xây dựng... để xem xét. lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình. mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình. đáp ứng mục tiêu đầu tư. chống thất thoát. lãng phí.

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành có liên quan.

Bảng giá các loại VLXD thông báo trên đây là giá do các đơn vị sản xuất kinh doanh cung cấp, đồng thời tham khảo giá thị trường phổ biến tại thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và các huyện dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư .

Xem thông tin chi tiết

chọn
Chủ tịch Năm Bảy Bảy muốn thoái hết vốn
Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 64.000 cổ phiếu NBB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/6 - 18/7/2024.