Thuduc House thoát lỗ nhờ hoàn nhập dự phòng, nợ thuế tăng trong quý II

Theo BCTC của Thuduc House, 6 tháng đầu năm, doanh thu từ hai nguồn thu chính là bán bất động sản và bán hàng hóa giảm mạnh, song nhờ hoàn nhập dự phòng, công ty vẫn có lãi sau thuế. Tại thời điểm cuối quý II, nợ thuế của công ty đã tăng thêm 367 triệu đồng.

Thoát lỗ nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư 

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần giảm 91% so với cùng kỳ còn 10,2 tỷ đồng, từ đó báo lỗ sau thuế 16,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 155 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, công ty ghi nhận lỗ sau thuế chủ yếu do chi phí tài chính, dự phòng giảm giá các khoản đầu tư (14,95 tỷ đồng). 

 KQKD 6 tháng đầu năm của Thuduc House. (Nguồn: Hiền Minh tổng hợp). 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 29,9 tỷ đồng, giảm 93%, ghi nhận chủ yếu ở doanh thu cung cấp dịch vụ 12,5 tỷ đồng. So sánh với cùng kỳ, doanh thu từ nguồn thu chính là bán hàng bất động sản giảm mạnh từ 305 tỷ đồng còn 6,5 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hóa và thành phẩm của công ty cũng giảm từ 96 tỷ đồng còn 3,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Bên cạnh đó, lãi từ thanh lý các khoản đầu tư giảm từ 293 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái còn hơn 10 tỷ đồng, kéo theo tổng doanh thu tài chính giảm 98% còn 3,9 tỷ đồng. 

Về phần chi phí, trong kỳ, công ty đã giảm 90% chi phí bán hàng, đồng thời hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư (ghi nhận tại chi phí tài chính) và dự phòng chi phí khấu hao (ghi nhận tại chi phí quản lý). Nhờ đó, Thuduc House thoát lỗ 6 tháng đầu năm và báo lãi sau thuế 42,6 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ. 

Năm nay, công ty đạt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 342,5 tỷ đồng, như vậy, tính đến cuối quý II, công ty đã thực hiện được 12% kế hoạch.

Dòng tiền thuần trong 6 tháng đầu năm của Thuduc House dương 15,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm gần 124 tỷ đồng, chủ yếu do trong kỳ không phát sinh lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính như cùng kỳ. Dòng tiền kinh doanh trong kỳ của công ty âm 65,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 247,5 tỷ đồng nhờ giảm dòng tiền cho các khoản phải trả và thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp.

Quy mô tài sản thu hẹp trong khi nợ thuế tăng

Tính tới ngày 30/6, quy mô tài sản của Thuduc House đã thu hẹp 2% so với thời điểm đầu năm còn 1.802 tỷ đồng.

Chiếm 53% tổng tài sản là các khoản phải thu 955 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó có 365,5 tỷ đồng là phải thu đối với các khoản tạm nộp cho cơ quan chức năng Nhà nước; 329 tỷ đồng phải thu về hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty cũng trích lập dự phòng khó đòi 78 tỷ đồng đối với các khoản phải thu này.

Ngoài ra, công ty cũng có khoản đầu tư 34,5 tỷ đồng vào ba mã cổ phiếu PPI của CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương, mã SC5 của CTCP Xây dựng số 5 và mã STB của Sacombank. 

Giá trị tồn kho của Thuduc House tại cuối quý II là 604 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 166 tỷ đồng. Các dự án ghi nhận tồn kho của công ty gồm dự án Khu phức hợp Centum Wealth (TP HCM) (171 tỷ đồng), Khu đô thị dịch vụ thương mại Long Hội (Long An) (165 tỷ đồng), dự án Golden Hill Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) (151 tỷ đồng),...     

 Chi tiết tồn kho tại các dự án của Thuduc House. (Nguồn: Thuduc House). 

Về tình hình trả nợ của Thuduc House, tại cuối quý II, công ty không ghi nhận khoản nợ tài chính nào, tương tự như đầu năm. Song tại thời điểm cuối quý I, công ty có khoản vay ngắn hạn 10 tỷ đồng, như vậy, công ty đã tất toán khoản vay này trong 3 tháng quý II.

Bên cạnh đó, trong tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II, công ty vẫn ghi nhận khoản phải nộp theo các quyết định của Cục thuế là gần 477 tỷ đồng, tăng gần 367 triệu đồng so với thời điểm cuối quý I cũng như thời điểm đầu năm. 

Khoản tiền phạt thuế 367 triệu đồng này đã được ghi nhận vào mục chi phí khác trong kết quả kinh doanh của Thuduc House.

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu Bắc Cầu nối Đông Anh - Long Biên, Hà Nội
Cầu Bắc Cầu vượt sông Đuống dự kiến được xây dựng nối huyện Đông Anh và quận Long Biên, Hà Nội.