Tình hình lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 10/2021 mới nhất

Trong tháng 10, lãi suất cao nhất tại ngân hàng Sacombank được ghi nhận ở mức 6,5%/năm cho hình thức gửi tiết kiệm online tại kỳ hạn 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. Trong tháng này, lãi suất được điều chỉnh tăng giảm tại nhiều kỳ hạn nhất định.

Lãi suất ngân hàng Sacombank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 5/10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) hiện đang triển khai biểu lãi suất từ 2,9%/năm đến 6%/năm đối với hình thức gửi tại quầy cho khách hàng cá nhân, hình thức nhận lãi cuối kỳ. 

Tình hình lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 10/2021 mới nhất - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Theo đó, khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng vẫn sẽ được hưởng lãi suất lần lượt là 2,9%/năm và 3%/năm. 

Trong khi đó, mức lãi suất ngân hàng từ 3,1%/năm đến 3,3%/năm được áp dụng đồng thời cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, tăng từ 0,1%/năm đến 0,3%/năm. Tại kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng Sacombank vẫn tiếp tục triển khai lãi suất ở mức 4,3%/năm. 

Khi gửi tiết kiệm tại quầy cho các kỳ hạn 7 - 8 tháng, khách hàng sẽ được hưởng chung mức lãi suất là 4,4%/năm. Đối với những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng sẽ được huy động lãi suất ngân hàng Sacombank là 4,5%/năm. 

Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm đã tăng 0,2%/năm lên mức 5,5%/năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng (áp dụng với tiền gửi tối thiểu là 100 tỷ đồng) đang được hưởng lãi suất là 5,8%/năm.

Hiện tại, mức lãi suất tiền gửi cao nhất cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống đang được áp dụng tại ngân hàng Sacombank là 6%/năm với kỳ hạn 36 tháng, tăng 0,2%/năm so với tháng trước. 

Nếu khách hàng có nhu cầu tái tục tài khoản tiết kiệm với số dư dưới 100 tỷ đồng/tài khoản thì ngân hàng Sacombank sẽ dựa theo mức lãi suất cuối kỳ của kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất áp dụng cho các hình thức nhận lãi khác cũng được quy đổi tương ứng dựa theo hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Tại những kỳ hạn dài hơn là 15 tháng và 18 tháng, mức lãi suất được triển khai tương ứng là 5,7%/năm và 5,8%/năm, tăng 0,2%/năm. 

Tại kỳ hạn 24 tháng, ngân hàng Sacombank đang huy động lãi 5,9%/năm sau khi điều chỉnh tăng 0,2%/năm. 

Tình hình lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 10/2021 mới nhất - Ảnh 2.

Nguồn: Sacombank

Lãi suất ngân hàng Sacombank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online

Với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất tiết kiệm cũng đã được điều chỉnh tăng ở một vài kỳ hạn cụ thể. Khách hàng gửi tiết kiệm online được hưởng lãi suất từ 3,3%/năm đến 6,5%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, cao hơn so với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy. 

Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn 1 - 2 tháng vẫn sẽ được giữ nguyên lãi suất là 3,3%/năm và 3,5%/năm. Trong khi đó, tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng sẽ được huy động lãi suất tương ứng từ 3,3%/năm đến 3,8%/năm, tăng lần lượt từ 0,1%/năm đến 0,3%/năm. 

Với kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, khách hàng khi gửi tiền online sẽ tiếp tục được hưởng lãi suất từ 4,9%/năm đến 5%/năm. Tiền gửi tại hai kỳ hạn 12 tháng và 15 tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 0,2 điểm % lên mức 5,9%/năm và 6,2%/năm. 

Tại các kỳ hạn 18 tháng lãi suất vẫn được điều chỉnh lên mức 6,3%/năm, tăng 0,2%/năm. Tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng cũng tăng 0,2%/năm và hiện đang được áp dụng ở mức 6,4%/năm 

Mức  lãi suất cao nhất của ngân hàng Sacombank hiện tại là 6,%/năm dành riêng cho tiền gửi online có kỳ hạn 36 tháng, tăng 0,2%/năm so với tháng trước. 

Tình hình lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 10/2021 mới nhất - Ảnh 3.

Nguồn: Sacombank


chọn
Nhiều doanh nghiệp BĐS, xây dựng đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi năm 2023
Năm 2023, trước tình hình kinh tế gặp khó, nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm BĐS, xây dựng đã lên kế hoạch kinh doanh với mức lợi nhuận đi lùi so với kết quả thực hiện được trong năm 2022 như Đất Xanh Services, Vinaconex, Viglacera, Sonadezi Long Thành, CII,,...