Tính phụ cấp thâm niên nghề giáo viên trong lương hưu?

Theo Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP, nhà giáo đủ 5 năm giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Tôi sinh năm 1958, làm giáo viên trung học cơ sở từ tháng 9/1978. Tháng 9/2004, tôi chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo đến tháng 10/2013 thì nghỉ hưu. Tôi xin hỏi, số năm đứng lớp liên tục có được tính phụ cấp thâm niên nghề trong lương hưu không?

Bà Nguyễn Thị Ngọt

tinh phu cap tham nien nghe giao vien trong luong huu
Ảnh minh họa.

Điều kiện, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định, nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm:

- Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

- Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên:

- Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu.

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Mức phụ cấp thâm niên

Theo Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP, nhà giáo đủ 5 năm giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, điểm d, khoản 4 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần:

“Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang các ngành nghề có hoặc không có phụ cấp thâm niên nghề, khi nghỉ hưu trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm cuối để tính lương hưu có thời gian đóng có phụ cấp thâm niên nghề có thời gian đóng không có phụ cấp thâm niên nghề, nếu mức lương hưu tính theo điểm b khoản này thấp hơn thì được lấy tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên liền kề trước đó tương ứng với số năm quy định tại khoản 1 Điều này, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Theo quy định của pháp luật, phụ cấp thâm niên nghề là khoản phụ cấp mà người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội nên khi tính hưởng chế độ hưu trí thì khoản phụ cấp này cũng được tính để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Vì vậy, tiền lương sẽ bao gồm cả tiền phụ cấp thâm niên nghề mà bà công tác tại trường trung học cơ sở. Tuy nhiên, việc tính phụ cấp thâm niên vào tiền lương còn dựa vào thời gian mà bà đóng BHXH là từ thời điểm nào để có căn cứ tính lương.

Ngoài ra, khi nhà giáo được điều động về làm công tác quản lý ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo thì không được hưởng phụ cấp thâm niên mà chỉ được hưởng phụ cấp công vụ (25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nếu có…) theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 và quy định và tại Điều 3 của Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Điểm a, Khoản 1, Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày ngày 1/1/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;…..”

Do không rõ quá trình hưởng phụ cấp thâm niên của bà tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở nội dung câu hỏi và quy định nêu trên, nên:

Nếu giai đoạn làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo thì trong lương hưu sẽ có phụ cấp thâm niên của nhà giáo (phụ cấp thâm niên của thời gian làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo).

Mà theo Điều 62, Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí của bà là 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu (vì bạn làm việc trước năm 1995).

Nếu bà đã được hưởng phụ cấp thâm niên theo Quyết định số 309-CT ngày 9/12/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về phụ cấp thâm niên cho giáo viên và cán bộ giảng dạy (Quyết định này đã hết hiệu lực từ 31/12/1993) và giai đoạn làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, bà không tham gia giảng dạy mà làm công tác khác (không được hưởng phụ cấp thâm niên) thì trong lương hưu của bà không có phụ cấp thâm niên đã hưởng do quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

tinh phu cap tham nien nghe giao vien trong luong huu Đóng BHXH tự nguyện, lương hưu được tính thế nào?

Điều kiện để hưởng chế độ hưu trí khi tham gia BHXH tự nguyện được quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật bảo hiểm ...

tinh phu cap tham nien nghe giao vien trong luong huu Lương hưu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Khoản thu nhập từ tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi ...

tinh phu cap tham nien nghe giao vien trong luong huu Thủ tục chuyển nơi nhận lương hưu

Người đang hưởng lương hưu chuyển đến nơi khác ở thì có thể gửi đơn tới cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu chuyển ...

Theo Đời sống & Pháp lý

 
chọn