Quy hoạch

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội

Tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội rộng 30 m, có chiều dài khoảng 1,35 km.

Video Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội rộng 30 m, có chiều dài khoảng 1,35 km. Trong ảnh: Tuyến đường này có điểm đầu ở KĐT Đặng Xá.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tuyến giao với đường 17 đoạn gần nút giao đường 181.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 3.

Theo quy hoạch, tuyến đường này rộng 30 m.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến kết thúc ở đường Ỷ Lan đoạn gần THPT Dương Xá.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 5.

Theo ghi nhận, tuyến đường đang mở theo quy hoạch đã cơ bản thành hình.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến đường này khởi công tháng 1/2021 cùng với nhiều dự án hạ tầng giao thông khác của huyện Gia Lâm.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc khớp nối hạ tầng KCN Phú Thị.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 8.

Cận cảnh đoạn cuối tuyến giao với đường Ỷ Lan.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến đường Ỷ Lan đang hoàn thiện.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 10.

Theo quy hoạch, đây là tuyến đường từ Ỷ Lan, qua KCN Phú Thị, đường 17, KĐT Đặng Xá, ga Cổ Bi (theo quy hoạch). Tuyến đường này theo quy hoạch cũng đi qua đường Cổ Bi và kết thúc ở QL1A.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 11.

Đoạn màu đỏ là đoạn tuyến đang mở, màu xanh đã hoàn thành qua KĐT Đặng Xá, màu vàng là đoạn quy hoạch chưa xây dựng hướng về Cổ Bi, Gia Lâm.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Ỷ Lan đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 12.

Thông tin về dự án đường đang mở được đặt ở đường 17.

 

Quy hoạch
 
chọn