Quy hoạch

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội

Tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội có chiều dài khoảng 1,6 km.

Video Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội đang mở theo quy hoạch dài khoảng 1,6 km. Tuyến đường này khởi công tháng 1/2021.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 2.

Đây là tuyến đường nối đường trục của KĐT Đặng Xá tới đường DT179. Theo quy hoạch, tuyến đường này cũng kết nối với đường Cổ Bi.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường đang thi công từ KĐT Đặng Xá qua đường 17 sang KCN Phú Thị.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đường đnag mở theo quy hoạch rộng 30 m.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến đi trùng và mở rộng đường hiện hữu ở KCN Phú Thị.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến đường 30 m từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang thi công.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến kết thúc ở đường DT 179, cách chân cầu vượt Phú Thị vài chục mét.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 8.

Đoạn cuối tuyến chạy song song QL5.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến đường giúp giao thông ở KCN Phú Thị thuận tiện hơn.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 10.

Trên tuyến đường này hiện còn vài ngôi nhà chưa di dời.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến đường đang mở theo quy hoạch nhìn từ đường DT 179.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 12.

Đoạn cắt đường Dương Xá và DT 179.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến đường đã cơ bản thi công cốt nền.

Toàn cảnh tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến chân cầu vượt Phú Thị đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 14.

Biển thông tin một gói thầu của dự án đường đang mở theo quy hoạch đặt ở đường DT 179.

 

 

Quy hoạch
 
chọn