Tổng công ty Sông Đà đang vay nợ hơn 9.800 tỷ đồng

Khoản nợ tài chính của Tổng công ty Sông Đà sau quý I có giảm 2,6% so với đầu năm, còn hơn 9.800 tỷ đồng, trong đó 76% nợ vay của doanh nghiệp do ngân hàng tài trợ.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, tính đến quý I/2022, Tổng công ty Sông Đà - CTCP (mã chứng khoán: SJG) ghi nhận tổng nợ tài chính là 9.808 tỷ đồng giảm 2,6% so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là nợ vay ngân hàng 7.461 tỷ đồng, ngoài ra vay dài hạn đến hạn trả hơn 1.630 tỷ đồng và vay trái phiếu 680 tỷ đồng.

 

 Nguồn: BCTC quý I/2022 của Tổng công ty Sông Đà.

 

Tổng tài sản của Sông Đà cuối quý I đạt 24.050 tỷ đồng, giảm 1,6% so với đầu năm, chiếm phần lớn là tài sản cố định 8.760 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn 7.128 tỷ đồng. 

Giá trị hàng tồn kho của công ty là 2.576 tỷ đồng, chiếm 90,6% trong tổng số hàng tồn kho là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 2.336 tỷ đồng.

Về phần chi phí xây dựng cơ bản dở dang, ghi nhận tại cuối quý 1/2022 là 134 tỷ đồng, đến từ các dự án như, dự án thủy điện Sê Kông 3 (48,8 tỷ đồng), dự án quốc lộ 1A đoạn tránh thị xã Hà Tĩnh (25,2 tỷ đồng), công trình thủy điện Đăk Lô (27 tỷ đồng).

 

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 883 tỷ đồng giảm 31% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động xây dựng đạt 395 tỷ đồng giảm 56,6%.

Kết quả kinh doanh quý I/2022 của Tổng công ty Sông Đà. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp).

Giá vốn bán hàng của công ty giảm 43% so với cùng kỳ giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng 15%, chủ yếu nhờ giảm giá vốn hoạt động xây dựng và giá vốn hoạt động kinh doanh khác, giảm lần lượt 58% và 87% so với quý I/2021.

Trong quý, doanh thu tài chính của công ty tăng từ 52 tỷ đồng lên 69 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 31% còn 155 tỷ đồng, ngược lại chi phí quản lý tăng 44% từ 80 tỷ lên 115 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Sau khi trừ giá vốn và các chi phí, lợi nhuận sau thuế Tổng công ty Sông Đà đạt 58,4 tỷ đồng tăng 612% so với cùng kỳ. 

chọn
Bất động sản cuối năm 2022 lạc quan ở nhiều phân khúc
Ở phân khúc căn hộ, thị trường đang sôi động trong quý II/2022 giúp nguồn cung mới phục hồi và đạt gần 13.000 căn. Nguồn cung trên thị trường nhà phố, biệt thự cũng cải thiện theo các khu đô thị mới.