Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) đã chi hơn 5.700 tỷ để trả nợ, lãi quý III cao gấp đôi cùng kỳ

TID cho biết, trong quý, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cà phê giảm; lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, xăng dầu, logistics tăng.

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TID) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần gần 1.707 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong quý, doanh thu tài chính tăng mạnh. Do đó, sau khi trừ các giá vốn, chi phí, thuế, lãi sau thuế quý III của TID tăng 104% so với cùng kỳ, đạt 107 tỷ đồng. TID cho biết, trong quý, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cà phê giảm; lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, xăng dầu, logistics tăng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của TID đạt 6.098 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 149 tỷ đồng, tăng 19%. 

 KQKD của TID. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của TID đạt 14.347 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm, chiếm gần 60% là tài sản dở dang dài hạn tại các dự án bất động sản với tổng giá trị 8.393 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn là gần 5.362 tỷ đồng, gồm 4 dự án Cù lao Tân Vạn (2.028 tỷ đồng), dự án Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân (1.846 tỷ đồng), dự án Ven Sông (921 tỷ đồng) và dự án núi Dòng Dài (566 tỷ đồng). 

Còn lại 3.031 tỷ đồng là chi phí xây dựng cơ bản dở dang, trong đó, các dự án có chi phí dở dang lớn có thể kể đến Khu công nghiệp Ông Kèo (981,5 tỷ đồng), dự án Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (784 tỷ đồng), dự án Khu dân cư dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn (584 tỷ đồng), dự án Trung tâm thương mại Tín Nghĩa Plaza (246 tỷ đồng),...

Mặt khác, tại ngày 30/9, doanh thu chưa thực hiện của TID đạt 4.968 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm, trong đó, 4.946 tỷ đồng là doanh thu nhận trước từ hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp. 

Về phần nợ, dư nợ tài chính tại ngày 30/9 của TID là 3.374 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm, chủ yếu là vay từ các ngân hàng thương mại. Trong 9 tháng đầu năm, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy TID đã chi gần 5.706 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Đây cũng là khoản chi lớn nhất của TID trong kỳ. Mặt khác, công ty cũng thu từ đi vay gần 5.167 tỷ đồng. 

chọn
Lãnh đạo CC1 tự tin đạt mục tiêu 11.600 tỷ doanh thu, muốn đầu tư mạnh vào xây dựng nhà ở xã hội
Tận dụng lợi thế là nhà thầu thi công xây lắp và đã có chuỗi sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, lãnh đạo CC1 chia sẻ muốn tham gia mạnh vào phân khúc đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội trên các địa bàn có mật độ dân cư cao để tối ưu nguồn lực.