Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) báo lãi quý IV/2023 cao gấp 6,4 lần cùng kỳ

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của Tín Nghĩa đạt 8.691 tỷ đồng, giảm 10%. Ngược chiều, nhờ tiết giảm giá vốn và các chi phí, lợi nhuận sau thuế tăng 85% lên 263 tỷ đồng.

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TID) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần 2.593 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm đạt 2.204 tỷ đồng, tăng 16,7%. 

Biên lợi nhuận gộp tăng, công ty báo lãi gộp 245 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. 

Ngoài ra, Tín Nghĩa cũng ghi nhận doanh thu tài chính 109 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ. Song song với đó, các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều giảm. 

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 114 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 17,9 tỷ đồng cùng kỳ. 

Kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023 của Tổng công ty Tín Nghĩa (TID). (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của Tín Nghĩa đạt 8.691 tỷ đồng, giảm 10%. Ngược chiều, nhờ tiết giảm giá vốn và các chi phí, lợi nhuận sau thuế tăng 85% lên 263 tỷ đồng. 

Mặt khác, tại ngày 31/12/2023, công ty cũng có khoản doanh thu chưa thực hiện 4.923 tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm 2023, chủ yếu là doanh thu nhận trước từ hoạt động cho thuê hạ tầng khi công nghiệp. 

Về phần tổng tài sản, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Tín Nghĩa đạt 15.563 tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm 2023. Trong đó, 54% tổng tài sản được dùng để rót vào các dự án dở dang, gồm gần 5.403 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn và hơn 3.028 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang. 

Cụ thể, các dự án đang ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn của Tín Nghĩa gồm dự án Cù lao Tân Vạn (2.125 tỷ đồng), dự án Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân (1.846 tỷ đồng), dự án núi Dòng Dài (508 tỷ đồng) và dự án Ven Sông (924 tỷ đồng). 

Đối với khoản mục chi phí xây dựng cơ dở dang, các dự án có chi phí lớn nhất gồm Khu công nghiệp Ông Kèo (982 tỷ đồng), dự án Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (790 tỷ đồng), dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn (552 tỷ đồng), dự án Trung tâm thương mại Tín Nghĩa Plaza (264 tỷ đồng),...

Về phần nợ, dư nợ tài chính tại ngày 31/12/2023 của Tín Nghĩa là 4.538 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm, chủ yếu là vay từ các ngân hàng thương mại.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong năm 2023, công ty đã chi gần 7.509 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Đây cũng là khoản chi lớn nhất của TID trong kỳ. Mặt khác, công ty cũng thu từ đi vay gần 8.134 tỷ đồng. 

chọn
Số phận dự án Hồ Tràm 225 ha sau khi LDG thoái vốn
Năm 2020, LDG từng mua lại Công ty Thuỷ sản Bình Minh để dành quyền phát triển Khu du lịch sinh thái Bình Minh, tổng vốn dự kiến gần 12.000 tỷ đồng và đến cuối năm 2022, LDG rút khỏi dự án này. Hiện dự án đã về tay chủ mới, kế hoạch từ nay đến tháng 9 sẽ khởi công xây dựng.