Ưu tiên cắm mốc bàn giao 3.000 lô đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải hoàn thành hồ sơ, trình phê duyệt đối với 578 hộ dân có hồ sơ đất đai đúng quy định trước ngày 15/5.
Ưu tiên cắm mốc bàn giao 3.000 lô đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn - Ảnh 1.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. (Ảnh: Vietnamnet).

Trong buổi làm việc với các sở ngành và UBND huyện Long Thành về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã đề nghị ưu tiên việc cắm mốc giao đất cho các hộ dân tại 5 khu (5, 7, 9, 10 và 11) tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn với tổng số khoảng 3.000 lô đất.

Hiện nay Hội đồng xét tái định cư cấp xã tổ chức được 748/1795 hộ có hồ sơ đã chuyển về UBND xã Bình Sơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải hoàn thành hồ sơ, trình phê duyệt đối với 578 hộ dân có hồ sơ đất đai đúng quy định trước ngày 15/5. Đối với các trường hợp đất giấy tay cần phân loại ra từng hồ sơ cụ thể để xử lý đảm bảo đúng theo quy định.

Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện Long Thành cho biết trong khoảng 1 tháng qua, tiến độ thực hiện có dấu hiệu chậm lại do các trường hợp còn lại là những trường hợp phức tạp, khó giải quyết.

Đối với đất các tổ chức đến nay đã thực hiện 17/18 tổ chức với diện tích hơn 1.894 ha với tổng số tiền đã bồi thường hơn 944 tỷ đồng và tiếp tục thu hồi diện tích đất còn lại.

Về phần đất cá nhân, UBND huyện Long Thành đã công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 3.463 hộ dân với số tiền hơn 7.100 tỷ đồng. Trong đó, đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 2.364 hộ dân với số tiền hơn 5.400 tỷ đồng.

Hiện vẫn còn 161 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ chủ yếu là các trường hợp vắng chủ, mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ủy quyền thiếu nội dung, không đủ điều kiện hỗ trợ 2 lần nên chưa đồng ý nhận tiền…

Khó khăn vướng mắc lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành hiện nay là phương án xử lý chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với khoảng 1.000 trường hợp mua bán, cho tặng bằng giấy tay. 

UBND huyện Long Thành cũng đã tổng hợp các trường hợp cụ thể báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo phương án xử lý.

chọn