Vạn Hương lỗ hơn 10 tỷ sau 6 tháng, thế chấp loạt tài sản thuộc dự án Đồi Rồng tại ABBank

6 tháng đầu năm nay, Du lịch Vạn Hương (chủ dự án Đồi Rồng) báo lỗ sau thuế 10,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 5,4 tỷ đồng. Ngoài ra, tại thời điểm cuối tháng 6, doanh nghiệp đã đăng ký ba giao dịch bảo đảm tại ABBank với tài sản bảo đảm là mốt số tài sản tại dự án Đồi Rồng.

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (thành viên nhóm Geleximco) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính của doanh nghiệp, theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, Vạn Hương báo lỗ sau thuế 10,5 tỷ đồng, sâu hơn mức lỗ 5,4 tỷ đồng của cả năm 2022.

 LNST của Vạn Hương từ năm 2021 - 6T/2023. (Nguồn: TN tổng hợp từ BCTC DN).

Xét về tài sản, tính tới cuối quý II, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 22.450 tỷ đồng, tăng 9,5% so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu của Vạn Hương giảm 11 tỷ đồng còn 3.007 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 11% lên mức 19.443 tỷ đồng, qua đó, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ gần 5,8 ở đầu năm lên gần 6,5.

Trong tổng nợ phải trả, dư nợ trái phiếu cuối quý II của doanh nghiệp giảm 24,5% so với đầu năm, còn 4.546 tỷ đồng.

 Tài sản - nguồn vốn  của Vạn Hương từ năm 2021 - 6T/2023. (Nguồn: TN tổng hợp từ BCTC DN). 

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện tại, Vạn Hương có 8 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị phát hành là 5.535 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào các năm 2024 - 2027. trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã chi hơn 302 tỷ đồng để chi trả lãi cho các trái phiếu trên.

Ngoài ra, hồi đầu tháng 1, Vạn Hương đã mua lại toàn bộ 1.499,6 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, thuộc lô DRGCH2123005.

Bên cạnh đó, trong hai ngày là 29 và 30/6, Vạn Hương đã đăng ký ba giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng An Bình (ABBank) - chi nhánh Hà Nội, tài sản bảo đảm cho ba giao dịch trên là toàn bộ quyền tài sản là lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất thuộc phân khu X (Zone 10) của dự án khu du lịch Đồi Rồng.

Bên cạnh đó, Vạn Hương còn dùng các khoản phải thu, các khoản phí mà mà công ty (bên bảo đảm) thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án cũng như là quyền được nhận số tiền bảo hiểm, số tiền bồi thường mà Vạn Hương được nhận, các lợi tức, lợi ích khác thu được và các quyền tài sản khác phát sinh và/hoặc liên quan từ dự án trên (trừ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền đăng ký của Văn phòng đăng ký đất đai) để làm tài sản bảo đảm tại ABBank .

Về phía doanh nghiệp, Vạn Hương được thành lập vào tháng 1/2010, người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Ngọc Tuân, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. 

Đơn vị là chủ đầu tư của dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, dự án có tổng diện tích 480 ha, tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.

Tại các kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường của Glexhomes (thành viên cùng nhóm Geleximco) vào tháng 8 vừa qua, cổ đông công ty đã thông qua hai kế hoạch đầu tư tài chính ngắn hạn với tổng số tiền là 10.000 tỷ đồng vào Vạn Hương.

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.