Xe không giấy tờ được phép sang tên chính chủ từ ngày 1/8

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an, các loại ô tô, xe máy không giấy tờ được phép sang tên chính chủ từ ngày 1/8

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về qui định qui trình cấp, thu hồi đăng kí, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, các loại ô tô, xe máy mua bán qua nhiều chủ nhưng không còn các loại giấy tờ như hóa đơn mua bán, giấy chuyển quyền sở hữu, đăng xe... thì chủ xe vẫn có thể được giải quyết sang tên, đổi chủ từ 1/8 tới đây.

Điều 19 Thông tư 58/2020/TT-BCA "Giải quyết đăng sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người" qui định: Trường hợp người đang sử dụng xe có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lí hồ sơ xe giải quyết đăng , cấp biển số (đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm đăng xe) hoặc cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng , biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng , cấp biển số tại nơi cư trú.

Xe không giấy tờ được phép sang tên chính chủ từ ngày 1/8 - Ảnh 1.

(Ảnh: Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh)

Trường hợp người đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe: Cơ quan quản lý hồ sơ xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày; gửi thông báo cho người đứng tên trong đăng xe, niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT và tại trụ sở cơ quan; tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ sang tên. Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản lí hồ sơ xe phải giải quyết đăng , cấp biển số (đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm đăng xe) hoặc cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng , biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng , cấp biển số tại nơi cư trú.

Thông tư cũng qui định rõ trách nhiệm của người đang sử dụng xe: Trực tiếp đến cơ quan đăng xe làm thủ tục sang tên; Kê khai cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của xe, quá trình mua bán, giao nhận xe; Khai và nộp lệ phí trước bạ theo qui định của pháp luật.

Đồng thời, qui định trách nhiệm của các đơn vị quản lí cơ sở dữ liệu xe mất cắp, xe vật chứng: Ngay sau khi tiếp nhận văn bản của cơ quan đăng xe đề nghị xác minh, đơn vị quản lí cơ sở dữ liệu xe mất cắp, xe vật chứng trả lời bằng văn bản cho cơ quan đăng xe.

Thông tư 58/2020/TT-BCA được ban hành ngày 16/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 - 31/12/2020. Sau thời gian này, người dân không có giấy tờ xe sẽ không thể chuyển nhượng, sang tên.

chọn