Xử phạt kế toán trưởng Novaland bán chui cổ phiếu NVL

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt ông Huỳnh Minh Lâm, Kế toán trưởng của Novaland vì bán cổ phiếu nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ông Huỳnh Minh Lâm, kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) đã bán 603.790 cổ phiếu NVL vào ngày 28/7/2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Với lỗi vi phạm trên, ông Huỳnh Minh Lâm bị xử phạt 100 triệu đồng.

Trước đó, ông Huỳnh Minh Lâm đã công bố thông tin bán khớp lệnh 603.790 cổ phiếu NVL trong phiên 28/7.Sau giao dịch, sở hữu của ông Lâm giảm từ 0,03% (tương đương 606.250 cổ phiếu) xuống còn 0,0001% (2.460 cổ phiếu). 

Tuy nhiên, ngay sau khi bán xong, ông Lâm đã đăng ký mua lại toàn bộ số cố phiếu vừa bán ra 603.790 cổ phiếu với mục đích "bổ sung lại khối lượng cổ phiếu như trước ngày 28/7". Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian 3/8 – 1/9, theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Trong cùng đợt này,Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái với hai hành vi vi phạm.

Thứ nhất, công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với các tài liệu: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 23.10/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Thứ hai, công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng vì CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, cụ thể: Theo thuyết minh trên Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, trong năm 2021.

Công ty có khoản giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần (CTCP) Nhựa Châu Âu, CTCP Pollyfill, CTCP Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sản xuất và Thương mại Chân Thiện Mỹ (các công ty có cùng thành viên quản lý chủ chốt với Công ty, cụ thể: ông Hoàng Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nhựa Châu Âu, Chủ tịch HĐQT CTCP Polyfill, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ.

Ông Nguyễn Đức Vũ - Thành viên HĐQT Công ty, đồng thời là Thành viên HĐQT CTCP Nhựa Châu Âu, Thành viên HĐQT CTCP Polyfill, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và phát triển Nhựa gỗ Châu  Âu; ông Huỳnh Song Trà - Thành viên HĐQT Công ty, đồng thời là Thành viên HĐQT CTCP Nhựa Châu Âu, Thành viên HĐQT CTCP Polyfill, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và phát triển Nhựa gỗ Châu Âu, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ.

Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; giao dịch giữa công ty với  công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây).

chọn
Một doanh nghiệp sở hữu loạt bất động sản ở Hà Nam báo lãi cao gấp 225 lần cùng kỳ
Quý II/2024, Nam Hà Nội (NHA) lãi sau thuế hơn 29 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi 130 triệu đồng. Việc doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng là điều đã được doanh nghiệp dự báo từ trước nhờ bàn giao khu dân cư Mộc Bắc.