14 tuyến đường và cầu vượt sông ưu tiên đầu tư ở Long An

Theo quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, Long An sẽ ưu tiên đầu tư đối với 14 dự án hạ tầng giao thông.

Long An sẽ ưu tiên đầu tư 14 dự án hạ tầng giao thông đến năm 2030. (Ảnh minh họa: Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam).

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch này, đến năm 2030, Long An sẽ ưu tiên đầu tư cho 14 dự án hạ tầng giao thông.

14 dự án này bao gồm đường vành đai 3 TP HCM đoạn qua tỉnh Long An, tổng mức đầu tư khoảng 4.208 tỷ đồng, đợn vị phụ trách dự án là Sở Giao thông Vận tải (GTVT), thời gian thực hiện từ 2023 - 2026 từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Đường vành đai 4 TP HCM đoạn qua tỉnh Long An, với tổng mức đầu tư khoảng 42.657 tỷ đồng, đơn vị phụ trách dự án là Sở GTVT, thời gian thực hiện từ 2024 - 2030 từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Đường tỉnh 827E (QL 50B), tổng mức đầu tư khoảng 20.202 tỷ đồng, đơn vị phụ trách dự án là Sở GTVT, thời gian thực hirnj từ năm 2022 - 2030 từ nguồn ngân sách tỉnh và Trung ương, kết hợp kêu gọi vốn xã hội hóa.

Đường trục động lực Đức Hòa, tổng mức đầu tư khoảng 2.180 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ 2021 - 2030 từ nguồn vốn doanh nghiệp.

Tuyến QL N1, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, đơn vị phụ trách dự án là Bộ GTVT, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2030 từ ngân sách tỉnh kết hợp kêu gọi vốn xã hội hóa.

Đường song hành QL 62, đơn vị phụ trách dự án là Sở GTVT, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2030 từ ngân sách tỉnh kết hợp kêu gọi vốn xã hội hóa.

Trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh, tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, đơn vị phụ trách dự án là Sở GTVT, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2030 từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Đường Tân Lập - Long Hậu (đoạn từ đường vành đai 4 - ĐT 830), tổng mức đầu tư khoảng 2.324 tỷ đồng, đơn vị phụ trách dự án là Sở GTVT, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025 từ nguồn ngân sách tỉnh.

Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây trên ĐT 834B, huyện Thủ Thừa, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, đơn vị phụ trách dự án là Sở GTVT, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2030 từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

ĐT 819 nối dài (đoạn từ QL 62 đến ĐT 893), tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, đơn vị phụ trách dự án là Sở GTVT, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2030 từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

ĐT 823C (đoạn từ ĐT 823 đến ĐT 821), tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, đơn vị phụ trách dự án là Sở GTVT, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2030 từ nguồn ngân sách tỉnh kết hợp kêu gọi vốn xã hội hóa.

Ba dự án còn lại là cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, huyện Mộc Hóa thuộc ĐT 819; đường tỉnh mở mới 5 (Phú An Thạnh - Mỹ An)ĐT 827K, hiện chưa có thông tin cụ thể của ba dự án này.

chọn
Toàn cảnh 2 cụm công nghiệp trên tuyến đường 14 làn ở Hưng Yên đang xây dựng
Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân và Quảng Lãng - Đặng Lễ nằm đối diện nhau qua tuyến đường 14 làn ở Hưng Yên đang xây dựng hạ tầng.