Australia tài trợ nghiên cứu quy hoạch 4 sân bay Việt Nam

Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt điều chỉnh văn kiện dự án rà soát, đánh giá và khuyến nghị về kết quả nghiên cứu quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hiện nay. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Bộ Giao thông Vận tải cho biết vừa phê duyệt điều chỉnh văn kiện dự án rà soát, đánh giá và khuyến nghị về kết quả nghiên cứu quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn 2021 - 2030. 

Dự án nằm trong "Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành giao thông vận tải giai đoạn 2017 - 2021 sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia".

Cụ thể, dự án sẽ rà soát, đánh giá phương án quy hoạch các Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Đà Nẵng, Phú Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tư vấn trong nước đã hoàn thành.

Bên cạnh đó, khuyến nghị về phương án quy hoạch hoặc đề xuất các ý tưởng quy hoạch (nếu cần) để tư vấn trong nước tiếp tục triển khai, hoàn thiện báo cáo quy hoạch, cũng như khuyến nghị loại tàu bay khai thác, đề xuất phương án quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo và tổ chức hội thảo kỹ thuật nâng cao năng lực cho các bên liên quan.

Dự án có tổng mức vốn ODA không hoàn lại từ Chương trình Aus4Transport là 713.000 AUD (hơn 450.000 USD) với thời gian dự kiến thực hiện dự án đến 6/2024.

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.