Bắc Giang sẽ có khu đô thị mới gần 10 ha tại thị trấn Nếnh

Dự án Khu đô thị mới Ninh Khánh tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên có diện tích quy hoạch 9,8 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 319,8 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với Khu đô thị mới Ninh Khánh, nằm trên địa bàn thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Bắc Giang sẽ có khu đô thị mới gần 10 ha tại thị trấn Nếnh - Ảnh 1.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị Ninh Khánh, thị trấn Nếnh. (Ảnh: UBND huyện Việt Yên).

Dự án có quy mô diện tích 9,8 ha. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 319,8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sẽ do nhà đầu tư dùng vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại, vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư toàn bộ dự án. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu là 20%, tương đương khoảng 63,961 tỷ đồng; vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác tối đa 80%, khoảng 255,846 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng và thi công xây dựng công trình không quá 24 tháng.

Dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi, theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ quý II/2021.

Mới đây, vào giữa tháng 5, tỉnh Bắc Giang cũng vừa duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng tại huyện Lạng Giang.

Tổng mức đầu tư của dự án là 540,99 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sẽ do nhà đầu tư dùng vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại, vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư toàn bộ dự án. Thời gian hoạt động của dự án không quá 8 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng mới đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật và xây thô hoàn thiện mặt tiền 138 căn nhà nằm trên các tuyến phố chính có mặt cắt đường trên 23 m của dự án với quy mô 25,8 ha theo quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng, huyện Lạng Giang, tỷ lệ 1/500. Dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi,

Về tiến độ thực hiện dự án, từ quý II/2021 đến hết quý III/2021 sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; từ quý IV/2021 đến hết quý III/2024 sẽ hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng và thi công xây dựng công trình; từ quý IV/2021 hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

chọn