Bắc Kạn không có một dự án nhà ở nào được làm trong 2023

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kạn, tiến độ phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội tại địa phương hiện đạt 0% kế hoạch năm 2023. Lý do bởi việc đầu tư vào các dự án chưa hấp dẫn, khó kêu gọi doanh nghiệp.

Một góc TP Bắc Kạn. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn). 

Theo thông tin từ Báo Bắc Kạn, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X diễn ra mới đây, vấn đề phát triển nhà ở tại địa phương đã được đề cập. 

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Thị Thúy thông tin, kế hoạch phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2022. Bốn chỉ tiêu kế hoạch nhà ở năm 2023 gồm: Nhà ở thương mại 152 căn, nhà ở dân cư tự xây trên đất nhận quyền sử dụng đất theo dự án 455 lô, nhà ở xã hội 60 căn, nhà ở dân tự xây dựng trên đất hiện hữu 3.333 căn.

Song, đến nay mới chỉ có 1 chỉ tiêu là nhà ở dân tự xây dựng trên đất hiện hữu là đạt và vượt chỉ tiêu 5.557/3.333 căn, đạt 166%. Nhà ở dân cư tự xây trên đất nhận quyền sử dụng đất theo dự án đạt 326/455 lô, đạt 72%. Còn 2 chỉ tiêu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đạt 0%. 

Nguyên nhân dẫn đến chỉ tiêu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội khó thực hiện được là do việc kêu gọi các nhà đầu tư vào thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Bắc Kạn là tỉnh miền núi, nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở thương mại chưa cao nên việc đầu tư vào các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội chưa thực sự hấp dẫn.

Hiện nay, TP Bắc Kạn có 2 dự án khu dân cư nhà ở thương mại đang triển khai; dành diện tích đất hơn 43.000 m2. Song, các dự án này mới đang ở giai đoạn thống kê, kiểm đếm thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, việc triển khai dự án nhà ở xã hội trong diện tích này còn rất khó khăn…

Một trong những giải pháp được lãnh đạo Sở Xây dựng Bắc Kạn đưa ra là rà soát các dự án nhà ở thương mại theo quy định phải dành diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội. Nghiên cứu chính sách ưu đãi của Nhà nước, vận dụng thực tế theo điều kiện của tỉnh để khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. 

Theo mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025 được HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua, địa phương này phấn đấu phát triển mới 1.061.000 m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh lên 8.646.000 m2. Trong đó, nhà ở thương mại 106.080 m2; nhà ở xã hội 18.000 m2; nhà ở do dân tự xây dựng 936.717 m2.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 26,4m2 sàn/người, khu vực đô thị là 32,0m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 24,5m2 sàn/người. Tổng quỹ đất xây dựng 179 ha và tổng nguồn vốn 6.283 tỷ đồng. 

chọn
6 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030
Quảng Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.