Bài cúng Tất niên cuối năm đúng chuẩn nhất

Nàng xuân gõ cửa, báo hiệu một mùa Tết sắp đến, mọi người đang bắt đầu tất bật sắm sửa và chuẩn bị mọi thứ cho những ngày lễ cúng đầu năm mới. Trong tất cả các lễ, cúng Tất niên là một lễ cúng quan trọng không thể thiếu, đây còn là một trong những nét văn hóa truyền thống của người Việt từ bao đời nay.

Cúng Tất niên là gì?

Tất niên hay còn gọi cúng Tất niên, Lễ tất niên, tiệc Tất niên, thường diễn ra vào ngày 30 tháng Chạp, là ngày đánh dấu sự kết thúc một năm cũ. Vào ngày này, mọi người sẽ quây quần bên nhau chia sẻ, tổng kết những câu chuyện trong suốt một năm vừa qua, cùng trao đến cho nhau những lời chúc may mắn, thành công đón chờ năm mới sắp sang.

Ý nghĩa của lễ cúng Tất niên không chỉ mong muốn chỗ làm ăn được yên ấm, phát đạt, sự nghiệp hanh thông mà còn thể hiện lòng tri ân với thần linh đã phù hộ cho gia đạo một năm hạnh phúc, an yên. Vậy nên, dù không quá cầu kỳ nhưng hầu hết cúng Tất niên được xem là lễ cúng quan trọng mà hầu hết mọi người đều nhớ đến.

Bài cúng Tất niên cuối năm đúng chuẩn nhất  - Ảnh 1.

Cách viết sớ văn khấn Tất niên

Bắt đầu lá sớ văn khấn Tất niên bao giờ cũng có hai chữ “phục dĩ” và dòng cuối cùng thì hai chữ trên đầu ghi là “thiên vận”

Bên cạnh đó, một bài văn khấn Tất niên chuẩn phải được viết theo quy tắc truyền thống:

Các chữ trong cùng một hàng thì thưa, nhưng trong cùng 1 cột thì gần nhau – “sơ hàng mật tự”

Một chữ không được đứng riêng trong một cột – “nhất tự bất khả nhất hàng”

Họ tên người bắt buộc phải đứng trong cùng 1 cột – “bất đắc phân chiết tính danh”

Bố cục của bài văn khấn Tất niên có bản phải đảm bảo gồm 6 phần:

Phần ghi địa chỉ

Phần nêu lý do dâng sớ

Phần ghi họ tên người dân sớ

Phần tán thán

Phần thỉnh Phật Thánh

Phần thỉnh cầu

Phần cuối cùng

Dưới đây là các bài khấn cho lễ cúng Tất niên theo từng mục đích mà bạn có thể tham khảo và áp dụng cho phù hợp.

Bài cúng Tất niên cuối năm đúng chuẩn nhất  - Ảnh 2.

Văn khấn Tất niên ngoài trời

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Kính lạy: Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần

Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này

Hôm nay là ngày ...... tháng Chạp năm ..........

Tín chủ chúng con là: …………………………………………………………………

Ngụ tại: ………………………………………………………………………………….

Trước Án tọa kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới

Nay là ngày …. Tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh cụ soạn, sửa lễ Tất niên, dâng cúng Thiên Địa, Tôn Thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư Linh

Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn Thần, Liệt vị Gia tiên, bản xứ tiền hậu Chủ hương linh, giáng lâm án tọa, phù thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia, lớn bé trẻ già, bình an thịnh vượng. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám …

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn Tất niên trong nhà

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này

Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ: .................

Hôm nay là ngày …. tháng Chạp năm: ..............

Tín chủ (chúng) con là:..................................................................................

Ngụ tại:........................................................................................................

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới

Hôm nay là ngày ... Tết chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh. Theo như thường lệ tuệ trừ cáo tế cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Bài cúng Tất niên cuối năm đúng chuẩn nhất  - Ảnh 3.

Văn khấn Tất niên tại công ty

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Tín chủ con tên là… tại ….

Hôm nay, ngày…..tháng Chạp năm …. âm lịch

Tín chủ con đại diện cho công ty … xin được thành tâm sửa biện hương hoa, chuẩn bị đèn nến, hoa trà dâng lên trước án. Qua năm …., chúng con xin được dâng lễ tạ ơn trên đã phù hộ độ trì cho công việc làm ăn của chúng con luôn được suôn sẻ, phát đạt, mọi sự bình an, may mắn. Một năm qua đi chúng con có gì thiếu sót, trần gian mắt thịt không rõ xin được các vị thần linh lượng thứ bỏ qua cho

Nay con xin được đọc bài cúng tất niên công ty cuối năm …. để thành tâm kính lạy mời các ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn Thần, ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, ngài tiền hậu Địa chủ Tài Thần, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân và các Tôn thần cai quản trong khu vực này

Kính lạy các Ngài nghe thấu tâm can, chứng giám lòng thành, đáp lễ lời mời, thụ hưởng lễ vật và phù hộ độ trì cho toàn công ty chúng con luôn được bình an, toàn gia an lạc, việc làm ăn luôn được suôn sẻ, hanh thông

Chúng con lễ bạc lòng thành, trước xin kính lễ tạ ơn, sau cúi xin các vị Chư Thần luôn chứng giám, độ trị phù hộ cho toàn công ty chúng con một năm mới an lành, phát lộc

A Di Đà Phật!

A Di Đà Phật!

A Di Đà Phật!

Văn khấn Tất niên ở quán

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn Thần

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn Thần

Con kính lạy ngài tiền hậu Địa chủ Tài Thần

Con kính lạy các Tôn Thần cai quản trong khu vực này

Tín chủ (chúng) con là: …………………………………

Tuổi: ………………….........

Ngụ tại: …………

Hôm nay là ngày…… tháng…… năm Tân Sửu 2021, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Qua một năm làm ăn, chúng con xin dâng lễ tạ ơn trên đã phù hộ độ trì cho chúng con mọi sự an lành và may mắn

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần, các vị Tôn Thần cai quản trong khu vực này

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì cho chúng con, toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm

Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì

Phục duy cẩn cáo!

chọn
Doanh nghiệp 'hụt hơi' do sự rút lui của đối tác ngoại
Theo Chủ tịch CLB BĐS TP HCM, hơn 3 năm qua, các quỹ đầu tư nước ngoài, đặc biệt là công ty chứng khoán có nguồn vốn lớn đã rút khỏi Việt Nam khoảng trên dưới 5 tỷ USD.