Bamboo Capital: Lãi quý I 118 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 1.440 tỷ đồng

Theo Bamboo Capital, bàn giao dự án, hoạt động M&A tại một số dự án BĐS và các dự án năng lượng tái tạo đã giúp doanh thu và lợi nhuận quý I tăng mạnh.

Theo báo cáo tài chính quý I/2021, Công ty cổ phần Bamboo Capital (HOSE: BCG) ghi nhận doanh thu thuần ở mức gần 634 tỷ đồng, tăng 65% so với quý I/2020. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 39%, lợi nhuận gộp đạt 203,5 tỷ đồng tăng 167% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, Bamboo Capital thu về từ hoạt động tài chính là 313 tỷ đồng, cao gần gấp 6 lần cùng kỳ. Trong đó, BCG ghi nhận tới 127 tỷ đồng lãi đầu tư cổ phiếu trái phiếu và 162 tỷ đồng lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tuy nhiên, chi phí của hoạt động tài chính cũng tăng cao từ 53 tỷ đồng lên hơn 222 tỷ đồng, tức gấp 4 lần so với cùng kỳ. Trong đó chi phí lãy vay tăng cao nhất, từ 35 tỷ đổng lên gần 135 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động liên doanh liên kết báo lỗ 5,3 tỷ đồng; hoạt động khác báo lãi đạt hơn 6 tỷ đồng.

Tổng kết quý I/2021, BCG ghi nhận lãi sau thuế 162,7 tỷ đồng, tăng 1851,6% so với quý 1/2020. LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 118 tỷ đồng.

Bamboo Capital cho biết, nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do việc bàn giao dự án và hoạt động M&A tại một số dự án BĐS, đồng thời các dự án năng lượng tái tạo cũng bắt đầu có đóng góp doanh thu và lợi nhuận trong kỳ này.

Hoạt động tài chính gánh dòng tiền

Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng thực tế, con số lợi nhuận trên đã nhỏ bé so với quy mô của Bamboo Capital hiện tại. 

Tính đến thời điểm 31/03/2021, tổng tài sản BCG đã tăng thêm 5.085 tỷ đồng so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 29.222 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.538 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 7.730 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng tài sản. Trong danh mục tài sản dở dang dài hạn, Quý I năm nay, BCG ghi nhận thêm chi phí SXKD dở dang dài hạn từ dự án chung cư tại Công ty Gia Khanh (638 tỷ đồng).

Với sự gia tăng các khoản thu, dòng tiền hoạt động kinh doanh của BCG tiếp tục âm trong kỳ (Năm 2017 âm 996 tỷ đồng, năm 2018 âm 1.081 tỷ đồng, năm 2019 âm 969,4 tỷ đồng và năm 2020 âm 2.226 tỷ đồng). Trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh BCG âm 1.440 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 168,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 467,2 tỷ đồng. 

Để bù đắp thâm hụt dòng tiền hoạt động kinh doanh chính và phục vụ hoạt động đầu tư, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính là 2.992 tỷ đồng, chủ yếu là đi vay và tăng vốn. Tổng số tiền vay mà BCG đang có nghĩa vụ thanh toán dã lên đến 10.178 tỷ đồng, bao gồm cả 2.270 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Bamboo Capital: Lãi quý I 118 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 1.440 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh: Bamboo Capital

Tiếp tục hút vốn

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 15/5, BCG trình cổ đông đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 806 tỷ đồng, cùng tăng gấp ba lần so với thực hiện năm 2020. Đây là lợi nhuận kỳ vọng cao nhất trong lịch sử của doanh nghiệp. Hết quý I/2021, doanh nghiệp đạt được 11,8% mục tiêu doanh thu và 20,2% mục tiêu lợi nhuận.

Để hoàn thành được mục tiêu vạch ra, BCG sẽ hoạt động trên 3 mảng chính là bất động sản và xây dựng thương mại và năng lượng. Dự kiến 3 mảng này sẽ đem về cho doanh nghiệp lần lượt 640 tỷ đồng và 280 tỷ đồng và 266 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Cụ thể, về chiến lược năm 2021, ban lãnh đạo BCG tiếp tục xác định trở thành một tập đoàn phát triển trong mảng năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Trong đó, nghiên cứu phát triển sang mảng điện khí LNG, mục tiêu đạt tổng sản lượng điện trong danh mục từ 2.000 MW đến năm 2025.

Đối với lĩnh vực xây dựng, ngoài thực hiện các dự án do BCG triển khai, công ty con Tracodi dự kiến sẽ phát triển thêm các dự án hạ tầng giao thông. Để thực hiện mục tiêu, Tracodi dự kiến tăng vốn từ 473 tỷ đồng lên trên 2.248 tỷ đồng và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là xây dựng hạ tầng giao thông.

Mặt khác, tại BCG Land, công ty con thuộc lĩnh vực bất động sản dự kiến sẽ đạt mức lợi nhuận tốt nhất, thông qua việc triển khai 11 dự án bất động sản tại Quảng Nam, Quy Nhơn, Bình Thuận, Đăk Nông và TP.HCM.

Ngoài ra, ở mảng sản xuất nông nghiệp và thương mại, công ty con Nguyễn Hoàng sẽ tập trung chủ lực vào các sản phẩm đồ gỗ ngoài trời, ván ép, cà phê thành phẩm. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị thành viên có sản phẩm không còn phù hợp phát triển hoặc hoạt động kém hiệu quả.

Trong năm 2021, BCG cũng có kế hoạch tăng vốn gấp gần 4 lần, từ 1.360 tỷ đồng lên mức 5.063 tỷ đồng. Nếu được cổ đông thông qua, trong thời gian tới doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 2%); chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược và phát hành cho cổ đông hiện hữu để nâng vốn điều lệ lên 5.063 tỷ đồng, tính đến cuối quý IV/2021.

Về kế hoạch cổ tức, BCG dự kiến chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12%. Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến là 10%, trong đó 8% bằng tiền và 2% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II-III/2021.

chọn