Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất quận phường Tân Thuận Đông được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận 7, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Phường Tân Thuận Đông là một trong 10 phường thuộc địa bàn quận 7, có diện tích 8,12 km².

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch TP HCM

Vị trí cụ thể của phường như sau: Phía đông và phía bắc giáp TP Thủ Đức; phía tây giáp quận 4 và các phường Tân Thuận Tây, Bình Thuận; phía nam giáp phường Phú Thuận.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, một trong những hướng phát triển không gian thành phố là hướng chính phía nam.

Hướng này có hành lang phát triển là tuyến Nguyễn Hữu Thọ với điều kiện đại chất thủy văn đặc biệt, nhiều sông rạch, có khả năng phát triển về quỹ đất đô thị và điều kiện phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; tuân thủ quy định bảo vệ sông rạch, phát huy thế mạnh đặc thù sông nước với mật độ xây dựng thấp, không làm giảm diện tích mặt nước phục vụ cho tiêu thoát nước của thành phố.

Như vậy, phường Tân Thuận Đông nằm trong hướng phát triển không gian phía chính nam của TP HCM nói trên.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường Tân Thuận Đông thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM - Ảnh 1.

Phường Tân Thuận Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Tân Thuận Đông thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất phường Tân Thuận Đông thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM - Ảnh 5.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Tân Thuận Đông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 7 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Tân Thuận Đông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

- Cập nhật thêm quy hoạch sử dụng đất phường Tân Thuận Đông TẠI ĐÂY.