Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Long Biên, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất quận Long Biên được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phân khu N10 và một phần nhỏ của Phân khu N11 của TP Hà Nội.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Theo cổng thông tin điện tử quận Long Biên, quận này được thành lập theo Nghị định số 132/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập Quận Long Biên thuộc Thành phố Hà Nội.

Long Biên có Sông Hồng là giới hạn với quận Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Tây Hồ, Hai Bà Trưng; Sông Đuống là giới hạn với Huyện Gia Lâm, Đông Anh. Phía Đông giáp huyện Gia Lâm; phía Tây giáp quận Hoàn Kiếm, phía Nam giáp huyện Thanh Trì; phía Bắc giáp huyện Gia Lâm, Đông Anh. Quận có diện tích 60,38 km², dân số năm 2013 khoảng 271.000 người.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Long Biên, Hà Nội - Ảnh 1.

Quận Long Biên trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Long Biên, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch khu vực quận Long Biên. (Ảnh màn hình: Vietpalm).

Hiện nay, quận có 14 phường: Bồ Đề, Cự Khối, Đức Giang, Gia Thụy, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Việt Hưng.

Về quy hoạch, quận Long Biên nằm trong bốn quy hoạch phân khu của Hà Nội, gồm: Phân khu N10, Phân khu R6, Phân khu hai bên sông Hồng và một phần nhỏ trong Phân khu N11. Quy hoạch phân khu N10 được phê duyệt năm 2014, Phân khu N11 được phê duyệt năm 2015 còn hai Phân khu R6 và hai bên sông Hồng đang nghiên cứu lập quy hoạch.

Quy hoạch sử dụng đất quận Long Biên cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất Phân khu N10 và N11 và nói trên.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Long Biên phần thuộc Phân khu N10: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Long Biên phần thuộc Phân khu N11: Xem và tải về TẠI ĐÂY