Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Trảng Bom được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom.

Thị trấn Trảng Bom có diện tích 15,71 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom.

Cụ thể, phía đông thị trấn giáp xã Sông Trầu và xã Đồi 61; phía tây giáp xã Bình Minh, xã Quảng Tiến; phía nam giáp xã Quảng Tiến, xã Đồi 61; phía bắc giáp xã Sông Trầu.

Ngày 27/05/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định số 447/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực thị trấn Trảng Bom đạt tiêu chí đô thị loại IV với diện tích 15,713km2. Thị trấn Trảng Bom là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, xã hội của huyện, đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng của tỉnh Đồng Nai.

Thị trấn Trảng Bom được chia thành 5 khu phố : 1, 2, 3, 4, 5. Trên địa bàn thị trấn triển khai nhiều dự án khu dân cư, điển hình như: Khu dân cư Vũ Hoàng Anh; Khu dân cư Hưng Thuận; Khu đô thị Green Town; Khu đô thị Boulevard City;... Cùng với đó, thị trấn Trảng Bom nằm sát khu công nghiệp Bàu Xéo, sân golf Đồng Nai cũng thuộc địa bàn thị trấn.

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Trảng Bom được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện Trảng Bom. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Trảng Bom căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 1.

Thị trấn Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Trảng Bom được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Trảng Bom trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất thị trấn Trảng Bom TẠI ĐÂY.