Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (một số người cho rằng trực thuộc Đông Nam Bộ), Việt Nam. Tổng diện tích của tỉnh là 7.812,8 km².

Tỉnh Bình Thuận có vị trí địa lý như sau: Phía bắc của tỉnh Bình Thuận giáp với tỉnh Lâm Đồng; phía đông bắc giáp tỉnh Ninh Thuận; phía tây giáp tỉnh Đồng Nai; và phía tây nam giáp Bà Rịa-Vũng Tàu; ở phía đông và nam giáp biển đông với đường bờ biển dài 192 km.

Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 124 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 19 phường, 12 thị trấn và 93 xã.

Về quy hoạch, ngày 27/6/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 801/QĐ-TTg về phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020.

Quan điểm phát triển: Huy động cao nhất các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế để sớm rút ngắn khoảng cách chênh lệch và tiến kịp trình độ phát triển chung của cả nước. Đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận trong tổng thể phát triển chung của cả nước và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tăng nhanh các ngành, lĩnh vực và khu vực kinh tế có năng suất lao động cao. Phát huy nhân tố con người và các lợi thế về tài nguyên biển, về và vị trí địa lý của Tỉnh để hình thành và phát triển những ngành nghề, sản phẩm mũi nhọn, vùng động lực nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển kinh tế - xã hội bền vững, kết hợp tặng trưởng kinh tế với phát triển xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố an ninh, quốc phòng trên từng địa bàn, trên các đảo và vùng biển trong tỉnh.

 Mục tiêu phát triển: Mục tiêu tổng quát Xây dựng và phát triển Bình Thuận đến năm 2020 trở thành một tỉnh công nghiệp - dịch vụ theo hướng hiện đại, năng động. Cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ liên thông với cả nước và quốc tế. Quan hệ sản xuất tiến bộ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận - Ảnh 3.

Tỉnh Bình Thuận thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bình Thuận.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận - Ảnh 5.

Kí hiệu trên bản đồ.

 - Xem và tải về toàn văn quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Thuận TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận TẠI ĐÂY.