Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Cam Phước Tây là một xã nằm ở phía tây nam của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Phía bắc của xã Cam Phước Tây giáp xã Sơn Tân (huyện Cam Lâm), phía đông giáp xã Cam An Bắc (huyện Cam Lâm), phía đông nam giáp xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm), phía nam giáp TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), phía đông giáp huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa).

 Xã Cam Phước Tây trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Cam Phước Tây có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Phước Tây căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Phước Tây theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

   Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

   Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Phước Tây theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Cam Phước Tây TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính