Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Cầu Bà có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Cầu Bà là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp thị trấn Khánh Vĩnh; phía tây giáp xã Liên Sang; phía nam giáp xã Khánh Thành; phía bắc giáp xã Khánh Nam.

Địa bàn xã có sông Khế chảy qua. Gần địa giới phía bắc xã có UBND Huyện Khánh Vĩnh, Công an huyện Khánh Vĩnh,... Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Lách cách trung tâm xã khoảng 15 km.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Cầu Bà có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cầu Bà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

Xã Cầu Bà trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cầu Bà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

 Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Cầu Bà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Cầu Bà. TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.