Đường sẽ mở ở xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Cầu Bà theo quy hoạch.

Cầu Bà là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp thị trấn Khánh Vĩnh; phía tây giáp xã Liên Sang; phía nam giáp xã Khánh Thành; phía bắc giáp xã Khánh Nam.

Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Quốc lộ 27C (tuyến đường nối TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Trong tương lai, xã Cầu Bà sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 800 m, đoạn đường có điểm đầu gần Trường Tiểu học Cầu Bà.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Cầu Bà có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Cầu Bà thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 

Xã Cầu Bà thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 

 

Bản đồ quy hoạch xã Cầu Bà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu đen là đường giao thông được quy hoạch.

 

 

 

Đoạn đường dài khoảng 800 m, có điểm đầu ở Trường Tiểu học Cầu Bà, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Cầu Bà trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Cầu Bà. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY