Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Xuyên Mộc là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, có diện tích khoảng 18,07 km2. Xã Xuyên Mộc nằm ở trung tâm huyện Xuyên Mộc.

Vị trí địa lý của xã Xuyên Mộc như sau: Phía đông giáp xã Bông Trang; phía tây giáp xã Phước Tân; phía nam giáp thị trấn Phước Bửu; phía bắc giáp xã Hòa Hội.

Xã Xuyên Mộc được chia thành 9 ấp: Nhân Đức, Nhân Hòa, Nhân Nghĩa, Nhân Phước, Nhân Tâm, Nhân Thuận, Nhân Tiến, Nhân Trí, Nhân Trung. Trung tâm hành chính xã đặt tại ấp Nhân Tiến.Theo quy hoạch sử dụng đất từ năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Xuyên Mộc được UBND huyện Xuyên Mộc tuyên bố công khai để lấy ý kiến người dân. Chỉ tiêu sử dụng đất xã Xuyên Mộc đến năm 2030 là: Đất nông nghiệp chiếm 1.390,08 ha, chiếm 77,03%, trong đó, đất trồng cây lâu năm chiếm 1.287,31 ha, chiếm 71,34%; Đất phi nông nghiệp là 414,48 ha, chiếm 22,97%.

Xã Xuyên Mộc là một xã của huyện Xuyên Mộc vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc. Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Xuyên Mộc.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Xuyên Mộc trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 - Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc năm 2030 TẠI ĐÂY

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.

chọn
Bất động sản công nghiệp hồi sinh cùng làn sóng đầu tư
Bất động sản công nghiệp hồi sinh cùng làn sóng đầu tư là nhận định của Hiệp hội Môi giới Bất động sản (VARS) về thị trường.