Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Thị xã Ninh Hoà là vùng đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ, thuộc tỉnh Khánh Hoà, nằm về phía đông vòng cung bắc nam của dải Trường Sơn.

Thị xã Ninh Hòa có phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk; phía tây nam giáp huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; phía tây bắc giáp huyện sông Hinh, tỉnh Phú Yên; phía nam giáp huyện Diên Khánh và TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; phía bắc giáp huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Trung tâm thị xã cách TP Nha Trang 33 km về phía bắc (theo quốc lộ 1A). Địa bàn thị xã có khu du lịch (KDL) Ganh Nhay, KDL Đảo Hoa Lan.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Thị xã Ninh Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.