Bắt đầu hút bùn hệ thống thoát nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông

Bắt đầu từ 22 giờ ngày 14/9, Công ty Thoát nước Hà Nội đã đưa phương tiện, công nhân vào khơi thông, nạo vét, hút bùn hệ thống thoát nước xung quanh Công ty Rạng Đông.

Theo ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, đơn vị sử dụng một hệ thống thiết bị cơ giới để tiến hành nạo vét các cống, rãnh thoát nước này. 

Số bùn thu được sau khi nạo vét sẽ được vận chuyển bằng xe téc và lưu giữ tạm thời trong cụm công trình đầu mối Yên Sở. Các xe téc chứa bùn thải sẽ được dán niêm phong.

Công tác xử lý bùn thải trong hệ thống thoát nước xung quanh Công ty Rạng Đông sẽ do Bộ Tư lệnh Hóa học và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hướng dẫn triển khai theo quy định hiện hành.

Phóng viên báo Tin tức ghi nhận công việc nạo vét tại hiện trường:

Bắt đầu hút bùn hệ thống thoát nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông - Ảnh 1.

Lắp đặt đèn cảnh báo khi triển khai thiết bị nạo hút.

Bắt đầu hút bùn hệ thống thoát nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông - Ảnh 2.

Bắt đầu hút bùn hệ thống thoát nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông - Ảnh 3.

Công nhân triển khai phun rửa.

Bắt đầu hút bùn hệ thống thoát nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông - Ảnh 4.

Lật nắp hố ga để hút bùn, xử lí thủy ngân trôi xuống hệ thống cống.

Bắt đầu hút bùn hệ thống thoát nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông - Ảnh 5.

Bắt đầu hút bùn hệ thống thoát nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông - Ảnh 6.

naovetbun (6)

naovetbun (8)

Triển khai hút bùn dưới hệ thống cống rãnh.

chọn