Bổ sung 4 khu công nghiệp 940 ha tại Hà Nam vào quy hoạch

4 KCN gồm Đồng Văn V, Đồng Văn VI, Kim Bảng I, Châu Giang I với tổng diện tích quy hoạch 940 ha sẽ được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Báo Chính phủ, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề nghị bổ sung 4 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Cụ thể, 4 KCN trên bao gồm Đồng Văn V (250 ha, tại Phường Tiên Nội, xã Tiên Ngoại và xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên), Đồng Văn VI (250 ha, ở các xã: Tiên Ngoại, Yên Nam và Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên), Kim Bảng I (230 ha, ở các xã: Lê Hồ, Đại Cương và Đồng Hóa, huyện Kim Bảng) và Châu Giang I (210 ha, ở phường Châu Giang, xã Mộc Nam, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên).

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Nam cập nhật vị trí và quy mô diện tích của 4 KCN trên vào quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 – 2025 tỉnh Hà Nam; chỉ đạo phân kỳ đầu tư để đảm bảo chỉ tiêu đất của 4 KCN này nằm trong chỉ tiêu đất KCN trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Hà Nam và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu việc lập các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cần có sự tính toán và cân nhắc kỹ về khả năng thu hút đầu tư, hiệu quả sử dụng quỹ đất KCN trên địa bàn, trong đó ưu tiên phát triển các loại hình KCN mới.

chọn
[Photostory] Khu vực gần 1.600 nhà, đất sẽ giải tỏa để cải tạo kênh Đôi tại quận 8, TP HCM
Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 có tổng chiều dài khoảng 4,3 km, với tổng số trường hợp nhà, đất bị ảnh hưởng là gần 1.600 trường hợp.