Bộ Xây dựng: Tăng cường kiểm tra việc triển khai Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc

Hòa Lạc từng trải qua cơn sốt đất thời điểm hơn 10 năm trước. Đến nay, dù siêu đô thị vệ tinh vẫn chưa thành hình hài, mặt bằng giá đất nhiều khu vực đã bị đẩy lên ngưỡng cao.
Siêu đô thị Hòa Lạc chưa hình thành, giá đất đã tăng chóng mặt - Ảnh 1.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: Hạ Vũ).

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội liên quan đến việc lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị vệ tinh Hoà Lạc (Thạch Thất, Hà Nội).

Cụ thể, cử tri Hà Nội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm thực hiện và hoàn thiện công tác lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị vệ tinh Hòa Lạc nhằm thu hút các dự án đầu tư, thực hiện quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất và các huyện, thị nằm trong vùng quy hoạch.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 705 ngày 28/5/2020.

Căn cứ Quyết định số 705, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm tổ chức lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các nhiệm vụ tổ chức thực hiện quy hoạch theo thẩm quyền, quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc triển khai rà soát, thực hiện các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý phù hợp với Quy hoạch chung được phê duyệt.

Hiện nay, UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo tổ chức lập các quy hoạch phân khu đô thị để cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư và lập quy hoạch chi tiết. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phải được thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai theo Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thực hiện góp ý kiến đối với các đồ án quy hoạch phân khu theo quy định.

chọn