Cần Thơ cần gần 49.000 tỷ đồng phát triển nhà ở 5 năm tới

Giai đoạn 2020 - 2025, TP Cần Thơ dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển nhà ở là 48.696 tỷ đồng, trong đó, vốn từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 6.434 tỷ đồng.
Cần Thơ cần gần 49.000 tỷ đồng phát triển nhà ở - Ảnh 1.

Một góc thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Thông tin trên trên báo Cần Thơ, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Mai Như Toàn cho biết, chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 thống nhất 5 quan điểm. 

Thứ nhất, phát triển nhà ở đảm bảo phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Thứ hai, phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bố trí sắp xếp lại dân cư và việc chỉnh trang, phát triển đô thị của thành phố, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở,...

Thứ ba, phát triển nhà ở từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số hằng năm của người lao động, công nhân, các hộ gia đình từ các địa phương khác đến thành phố sinh sống, học tập và làm việc...

Thứ 4, phát triển nhà ở gắn với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố và vùng kinh tế trọng điểm vùng ÐBSCL, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố, chuyển dịch cơ cấu theo tầm nhìn và mục tiêu đã nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ 5, phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng kiến trúc, cảnh quan và môi trường.

Dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 là 48.696 tỷ đồng, trong đó vốn từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 6.434 tỷ đồng, vốn từ các doanh nghiệp có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước khoảng 19.844 tỷ đồng, vốn của hộ gia đình cá nhân tự xây nhà ở khoảng 22.418 tỷ đồng.

chọn
Con gái Chủ tịch DIC Group đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu ngay sau phiên nằm sàn
Ngày 4/10, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, con gái Chủ tịch HĐQT DIC Group vừa đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu DIG để nâng tỷ lệ sở hữu, dự kiến trở thành cổ đông lớn nếu hoàn tất giao dịch. Kết phiên ngày 3/10, cổ phiếu DIG nằm sàn ở mức 27.000 đồng/cp.