Cập nhật lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 5/2021

Khảo sát tháng 5, biểu lãi suất Ngân hàng SCB dao động trong phạm vi từ 3,95%/năm đến 6,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Tháng 5 này, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) so với khảo sát đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng được ấn định trong khoảng từ 3,95%/năm đến 6,8%/năm, dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm được Ngân hàng SCB niêm yết chung cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng đồng loạt ở mức 3,95%/năm.

Lãi suất ngân hàng SCB quy định cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng ở mức cao hơn hẳn là 5,7%/năm. Khách hàng có khoản tiền gửi tại các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng sẽ được nhận lãi suất trong khoảng từ 6%/năm đến 6,4%/năm. Trong đó kỳ hạn 7 tháng đang được triển khai với lãi suất 6%/năm, ngân hàng SCB lần lượt cộng thêm cho các kỳ hạn tiếp theo mỗi kỳ hạn 0,1 điểm %.

Lãi suất huy động cho các kỳ hạn dài từ 12 đến 36 tháng đồng thời được SCB quy định ở mức cao nhất trong tháng 5 là 6,8%/năm.

Cũng qua khảo sát tháng 5 này, Ngân hàng SCB vẫn triển khai thêm các hình thức nhận lãi linh hoạt khác nhau nhằm thoả mãn được nhiều nhu cầu của khách hàngn hơn như: lĩnh lãi hàng năm (với khung lãi suất từ 6,38%/năm đến 6,58%/năm), lĩnh lãi 6 tháng ( phạm vi từ 6,28%/năm đến 6,6%/năm), lĩnh lãi hàng quý (từ 5,65%/năm đến 6,57%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (từ 3,88%/năm đến 6,52%/năm), lĩnh lãi trước (lãi suất từ 3,83%/năm đến 6,22%/năm).

Đáng chú ý, với trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi không kỳ hạn sẽ được hưởng lãi suất hàng tháng ở mức 0,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân tháng 5/2021

LOẠI TIỀN GỬI

LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM)

Không kỳ hạn

 

 

 

0,2

 

Có kỳ hạn

 

 

 

 

 

 

1 tháng

3,95

 

 

 

 

3,83

2 tháng

3,95

 

 

 

3,88

3,84

3 tháng

3,95

 

 

 

3,89

3,85

4 tháng

3,95

 

 

 

3,9

3,86

5 tháng

3,95

 

 

 

3,91

3,87

6 tháng

5,7

 

 

5,65

5,63

5,54

7 tháng

6

 

 

 

5,9

5,77

8 tháng

6,1

 

 

 

5,98

5,83

9 tháng

6,2

 

 

6,1

6,07

5,9

10 tháng

6,3

 

 

 

6,15

5,96

11 tháng

6,4

 

 

 

6,23

6,02

12 tháng

6,8

 

6,6

6,5

6,45

6,2

15 tháng

6,8

 

 

6,57

6,52

6,22

18 tháng

6,8

 

6,58

6,52

6,47

6,12

24 tháng

6,8

6,58

6,47

6,42

6,36

5,93

36 tháng

6,8

6,38

6,28

6,23

6,17

5,58

Nguồn: SCB.

Ngoài ra, Ngân hàng SCB còn có nhiều sản phẩm huy động vốn khác ngoài hình thức tiết kiệm thông thường tại quầy, như: tiết kiệm online, Tiết kiệm Song hành - bảo hiểm toàn tâm, Tiền gửi thông thường 13 tháng, tiết kiệm Phát Lộc Tài.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm dưới hình thức online sẽ được nhận các mức cao hơn khi gửi tiết kiệm tại quầy với biên độ từ 0,05 điểm % đến 0,75 điểm % tại hầu hết các kỳ hạn gửi. Khung lãi suất quy định cho khách hàng gửi tiền dưới hình thức online, lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong khoảng từ 4%/năm đến 6,95%/năm.

Tại biểu lãi suất này, Ngân hàng SCB còn triển khai thêm các kỳ hạn 31, 39 và 45 ngày với lãi suất áp dụng chung ở mức là 4%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online cập nhật tháng 5/2021

KỲ HẠN

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE

LĨNH LÃI TRƯỚC

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG

LĨNH LÃI CUỐI KỲ

 

 

 

31, 39, 45 ngày

3,87

-

4

1 tháng

3,87

-

4

2 tháng

3,88

3,93

4

3 tháng

3,89

3,94

4

4 tháng

3,9

3,95

4

5 tháng

3,91

3,96

4

6 tháng

6,22

6,35

6,45

7 tháng

6,23

6,38

6,5

8 tháng

6,24

6,41

6,55

9 tháng

6,25

6,44

6,6

10 tháng

6,26

6,47

6,65

11 tháng

6,27

6,5

6,7

12 tháng

6,33

6,58

6,8

13 tháng

6,34

6,61

6,85

15 tháng

6,32

6,62

6,9

18 tháng

6,24

6,6

6,95

24 tháng

6,04

6,5

6,95

36 tháng

5,69

6,3

6,95

Nguồn: SCB.

chọn
Cenland báo lỗ quý IV, dòng tiền kinh doanh trong năm 2022 âm hơn 2.300 tỷ đồng
Quý IV/2022, Cenland báo lỗ sau thuế 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 122 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 198,5 tỷ đồng, giảm 56%, lợi nhuận sau thuế giảm cùng với việc tăng các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới cuối quý IV của công ty âm 2.344 tỷ đồng.