Cenland báo lỗ quý IV, dòng tiền kinh doanh trong năm 2022 âm hơn 2.300 tỷ đồng

Quý IV/2022, Cenland báo lỗ sau thuế 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 122 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 198,5 tỷ đồng, giảm 56%, lợi nhuận sau thuế giảm cùng với việc tăng các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới cuối quý IV của công ty âm 2.344 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính quý IV/2022 vừa công bố, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, mã chứng khoán: CRE) ghi nhận doanh thu thuần giảm 84% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 174,8 tỷ đồng.

Cenland cho biết, do tình hình bất động sản trong quý IV/2022 gặp nhiều khó khăn và tiếp tục có nhiều biến động không thuận lợi, hầu hết các ngân hàng đều siết chặt hơn các điều kiện cho vay mua bất động sản như bổ sung các điều kiện cho vay, kiểm soát chặt về hạn mức cho vay đối với mua bất động sản và chính sách tăng cường kiểm soát thị trường trái phiếu, bất động sản. 

Điều này dẫn tới nhu cầu đầu tư bất động sản giảm mạnh, cùng với việc một số dự án đầu tư thứ cấp của công ty không kịp ra hàng trong quý IV/2022.

Kết quả, Cenland báo lỗ sau thuế quý IV 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 122 tỷ đồng.

 KQKD của Cenland trong năm 2022. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

Lũy kế năm 2022, Cenland đạt doanh thu thuần 3.491 tỷ đồng, giảm 38% so với năm 2021, chủ yếu do giảm 51% doanh thu đầu tư bất động sản, còn 2.075 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 247,6 tỷ đồng, giảm 57% và lợi nhuận sau thuế đạt 198,5 tỷ đồng, giảm 56%. Trong năm 2022, Cenland đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng.

Như vậy, đối chiếu với kết quả trên, sau 1 năm kinh doanh, công ty đã thực hiện được 41% mục tiêu doanh thu và 27,5% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về cơ cấu tài sản của Cenland, tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 7.667 tỷ đồng, tăng 22% so với thời điểm đầu năm, phần lớn do tăng các khoản phải thu ngắn hạn từ 1.977 tỷ đồng lên 4.417 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 1.882 tỷ đồng và khoản phải thu về cho vay ngắn hạn tăng 514,4 tỷ đồng.

Việc tăng các khoản phải thu nói trên cùng với lợi nhuận sau thuế giảm, dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới cuối quý IV của công ty âm 2.344 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 376 tỷ đồng.

Song, nhờ tăng khoản tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác (đạt 3.590 tỷ đồng) và giảm tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác, dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư của công ty dương 1.021 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 1.549 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng dương 1.306 tỷ đồng, qua đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm 16,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 68,7 tỷ đồng.

Ngược chiều, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tính tới cuối quý IV của công ty giảm từ gần 1.464 tỷ về gần 284 tỷ đồng. 

Về phần nợ tài chính, tại ngày 31/12/2022, tổng nợ của Cenland là 1.005 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu năm, phần lớn nhờ giảm được khoản vay từ BIDV - chi nhánh Thái Hà, VP Bank và tất toán trước hạn lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng (phát hành ngày 26/3/2021 cho CTCP Chứng khoán VNDirect).

chọn
Toàn cảnh đường trục phía Nam TP Nam Định gần 1.500 tỷ đồng dự kiến hoàn thành năm nay
Tuyến đường trục phía Nam TP Nam Định dài gần 7 km, trị giá gần 1.500 tỷ đồng kết nối cầu vượt sông Đào với đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.