Chi phí bán hàng quý III của Nam Long tăng vọt, có hơn 3.800 tỷ đồng ứng trước từ khách

Chi phí và giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận Nam Long đi lùi trong quý III, lũy kế 9 tháng, công ty thực hiện 18% kế hoạch lãi năm. Tại cuối quý III, khoản tạm ứng cho dịch vụ xây dựng và người mua trả tiền trước đều tăng mạnh so với đầu năm.

Chi phí bào mòn doanh thu, lãi lũy kế chưa đạt 20% kế hoạch 

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 882 tỷ đồng, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước, chiếm 92% tổng doanh thu trong quý là doanh thu từ bán nhà và căn hộ (đạt 826 tỷ đồng) nhờ các dự án Akari và Southgate. 

Song, do không ghi nhận khoản lãi từ mua CTCP Southgate như quý III/2021, doanh thu tài chính của công ty giảm 92%.

Mặt khác, chi phí bán hàng tăng mạnh, công ty không cho biết chi tiết về tăng trưởng này. Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng so với cùng kỳ. 

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế giảm 83% còn 50,9 tỷ đồng. 

 KQKD 9 tháng của Nam Long. (Nguồn: Hiền Minh tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Lũy kế 9 tháng, Nam Long đạt doanh thu thuần 2.710 tỷ đồng, tăng 244% và lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỷ đồng, giảm 61%. 

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.526 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Nam Long đã thực hiện được lần lượt 37% và 18% kế hoạch. 

Khoản tạm ứng cho xây dựng tăng gấp 4 lần, có hơn 3.800 tỷ đồng tiền ứng trước từ khách 

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, sau khi trừ đi lãi từ hoạt động đầu tư cũng như hoàn nhập dự phòng, trong 9 tháng đầu năm nay, Nam Long thu lãi 424,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động, trong khi cùng kỳ năm 2021 lỗ gần 140 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ, công ty cũng tăng các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản phải trả, ngược chiều cùng kỳ. 

Do đó, dòng tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh âm 23,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 2.210 tỷ đồng. 

Tại thời điểm cuối quý III, tổng các khoản phải thu (cả ngắn hạn và dài hạn) của Nam Long đạt gần 2.567 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn là gần 2.556 tỷ đồng, tăng 32%, tăng chủ yếu tại các khoản trả trước cho người bán (Ricons, Xây dựng Phạm Nguyên, Donacoop,...) để tạm ứng dịch vụ xây dựng (đạt 526 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần đầu năm). 

Đối với hàng tồn kho, đây là khoản chiếm 63% tổng tài sản của Nam Long tại thời điểm cuối quý III, đạt 16.105 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Danh mục tồn kho chủ yếu là các bất động sản dở dang (16.142 tỷ đồng), ghi nhận chủ yếu tại các dự án Izumi, dự án Southgate, dự án Paragon Đại Phước, dự án Waterpoint. 

Qua đó, tổng tài sản của Nam Long tại thời điểm cuối quý III cũng tăng 8% so với đầu năm, đạt gần 25.526 tỷ đồng.

 Danh mục tồn kho của Nam Long tại cuối quý III/2022. (Nguồn: BCTC Nam Long). 

Quay lại câu chuyện về dòng tiền của Nam Long, trong 9 tháng, công ty cũng thu 2.094 tỷ đồng từ thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác, kéo theo dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 10,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 1.299 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng dương 804 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiền thu từ đi vay 2.529 tỷ đồng, trong khi chi 1.541 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Kết quả, dòng tiền thuần trong kỳ của Nam Long dương 791 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 177 tỷ đồng. 

Tại thời điểm cuối quý III, dư nợ tài chính của Nam Long đạt 4.595 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm và chiếm 18% trong tổng nguồn vốn.

Nợ trái phiếu là 2.517 tỷ đồng, tăng 25%, đến từ 4 lô trái phiếu nhằm mục đích tài trợ và đầu tư cho các dự án. Trong đó, lô trái phiếu có dự nợ 450 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm sẽ đáo hạn vào ngày 17/6/2023.

Ngoài ra, nguồn vốn của công ty cũng ghi nhận 3.838 tỷ đồng tiền người mua trả trước ngắn hạn, tăng 56% so với đầu năm. Công ty cho biết, đây là các khoản ứng trước từ khách hàng có nhu cầu mua căn hộ, nhà phố, biệt thự và đất nền nhưng chưa nhận bàn giao. 

Tag:
chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.