Chi tiết lãi suất ngân hàng Eximbank trong tháng 6/2023

Trong tháng 6 này, ngân hàng ghi nhận lãi suất tiền gửi giảm tại một vài kỳ hạn. Trong đó, các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, hiện giữ mức lãi suất cao nhất là 7,5%năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Eximbank dành cho khách hàng cá nhân tháng 6/2023

Tại thời điểm khảo sát ngày 2/6, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ổn định tại hầu hết các kỳ hạn. Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ đang nằm trong khoảng 5 - 7,5%/năm. 

Ảnh: nld.com

Chi tiết như sau, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 5 tháng là 5%/năm, cùng giảm 0,5 điểm % cho với tháng trước đó. 

Trong khi đó, các khoản tiết kiệm từ kỳ hạn 6 - 60 tháng có mức lãi suất ngân hàng tiếp tục ổn định trong lần phát hành này. 

Trong đó, lãi suất Ngân hàng Eximbank được niêm yết cho kỳ hạn 6 - 11 tháng lần lượt là 6,3 %/năm (kỳ hạn 6 tháng); 6,4 %/năm (kỳ hạn 7 tháng); 6,5 %/năm (kỳ hạn 8 tháng); 6,6 %/năm (kỳ hạn 9 tháng); 6,7%/năm (kỳ hạn 10 tháng) và 6,8 %/năm (kỳ hạn 11 tháng).

Đối với khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và 60 tháng, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất tương ứng là 7,1%/năm và 6,7%/năm.

Lãi suất của các khoản tiền gửi kỳ hạn 15 - 36 tháng đang được ứng định ở mức 7,5%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất được ghi nhận trong tháng 5 này.  

Tại kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần, khách hàng nào tham gia sẽ được hưởng mức lãi suất trong tháng mới này tương ứng là 0,5%/năm. 

Song song đó, lãi suất dành cho tiền gửi số cuối ngày dưới 5 triệu đồng là 0,2%/năm và tiền gửi số dư cuối ngày từ 5 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng là 0,5%/năm. 

Nguồn: Eximbank 

Riêng những hình thức lĩnh lãi khác thì khách hàng có thể lựa chọn để gửi tiền tại ngân hàng Eximbank cụ thể như sau:

-  Lĩnh lãi trước: Lãi suất dao động trong khoảng 3,7 - 6,5%/năm (giảm 0,5 điểm % cho kỳ hạn 1 - 5 tháng), áp dụng tại kỳ hạn 1 - 60 tháng

- Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất dao động trong khoảng 4,8 - 7,3%/năm (giảm 0,5 điểm % cho kỳ hạn 2 - 5 tháng), áp dụng tại kỳ hạn 2 - 60 tháng.

- Lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất trong khoảng 5,5 - 7,4%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 6 - 60 tháng.

- Lĩnh lãi hàng 6 tháng: Lãi suất là 7%/năm, chỉ áp dụng đối với kỳ hạn 12 tháng.

- Lĩnh lãi hàng năm: Lãi suất trong khoảng 5,6 - 7,4%/năm, áp dụng tại ba kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng.

Hơn thế, ngân hàng Eximbank còn triển khai thêm một số sản phẩm tiết kiệm khác với mức lãi suất ưu đãi như Tiết kiệm Eximbank VIP, Tiết kiệm kỳ hạn tự chọn, Tiết kiệm có kỳ hạn, Sinh nhật trọn niềm vui cùng Eximbank, Tiền gửi Online,... để mang đến cho khách hàng các giải pháp tài chính tối ưu, đa dạng hơn.

chọn