Chỉ tiêu 2018 và điểm chuẩn 3 năm gần nhất của Học viện An ninh Nhân dân

Năm 2018, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện An ninh Nhân dân giảm 25 chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2017, đồng thời trường cũng ngừng tuyển sinh một số ngành.

Chỉ tiêu năm 2018 của Học viện An ninh Nhân dân

Năm 2018, Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh 235 chỉ tiêu, trong đó nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh tuyển 220 chỉ tiêu; gửi đào tạo ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an là 15 chỉ tiêu.

chi tieu 2018 va diem chuan 3 nam gan nhat cua hoc vien an ninh nhan dan
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 từng nganh đào tạo của Học viện An Ninh

Như vậy số chỉ tiêu của nhà trường giảm hơn so với năm 2017. Một số ngành như Ngôn ngữ Anh, An toàn Thông tin dừng đào tạo.

Năm 2017, nhà trường tuyển 260 chỉ tiêu, trong đó có 20 chỉ tiêu cho ngành Ngôn ngữ Anh, 20 chỉ tiêu cho ngành An toàn Thông tin, 220 chỉ tiêu cho nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh.

chi tieu 2018 va diem chuan 3 nam gan nhat cua hoc vien an ninh nhan dan
Học viện An ninh Nhân dân đã chính thức công bố phương án tuyển sinh năm 2018

Theo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, chỉ tiêu vào các trường công an năm nay giảm mạnh. Cụ thể, 1.192 chỉ tiêu vào 5 học viện, đại học là Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH An ninh Nhân dân, ĐH Cảnh sát Nhân dân và ĐH Phòng cháy Chữa cháy. Mức điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải năm nay cũng giảm. Trong đó, giải nhất quốc gia chỉ được cộng 1 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn 3 năm gần nhất của Học viện An ninh để thí sinh có thể tham khảo:

Điểm chuẩn năm 2017 Học viện An ninh Nhân dân

STT

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn 2017

Tiêu chí phụ

1

Nghiệp vụ An ninh (Nam)

A1

27,75

Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4

2

Nghiệp vụ An ninh (Nam)

C3

25,5

Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25

3

Nghiệp vụ An ninh (Nam)

D1

26,25

(không xét tiêu chí phụ)

4

Nghiệp vụ An ninh (Nữ)

A1

29,5

(không xét tiêu chí phụ)

5

Nghiệp vụ An ninh (Nữ)

C3

28

Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6

6

Nghiệp vụ An ninh (Nữ)

D1

29

Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2

7

An toàn thông tin

(Nam)

A1

23,5

(không xét tiêu chí phụ)

8

An toàn thông tin

(Nam)

D1

19,75

(không xét tiêu chí phụ)

9

An toàn thông tin

(Nữ)

A1

27,75

(không xét tiêu chí phụ)

10

Ngôn ngữ Anh (Nam)

D1

27,25

Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16

11

Ngôn ngữ Anh (Nữ)

D1

30,5

(không xét tiêu chí phụ)

chi tieu 2018 va diem chuan 3 nam gan nhat cua hoc vien an ninh nhan dan
Điểm chuẩn năm 2015 Học viện An ninh Nhân dân
chi tieu 2018 va diem chuan 3 nam gan nhat cua hoc vien an ninh nhan dan
Điểm chuẩn năm 2016 Học viện An ninh Nhân dân

Phương thức tuyển sinh: tuyển thẳng và xét tuyển

Hình thức xét tuyển

- Đối tượng tuyển thẳng: Tuyển thẳng vào Học viện những thí sinh đăng ký tuyển thẳng đã đạt sơ tuyển tại Công an đơn vị, địa phương đồng thời thuộc một trong các đối tượng sau: + Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán được tuyển thẳng vào một trong các tổ hợp A00, A01, C03, D01, B00.

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Vật Lý được tuyển thẳng vào một trong các tổ hợp A00, A01. + Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Hóa được tuyển thẳng vào một trong các tổ hợp A00, B00. + Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Tin học được tuyển thẳng vào ngành An toàn thông tin. + Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh được tuyển thẳng gửi đào tạo đại học ngành y. - Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng: Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng phải nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (01 bộ hồ sơ cho Công an nơi sơ tuyển, 01 bộ hồ sơ cho Sở GD&ĐT) trước 20/7/2020, gồm: + Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ GD&ĐT; + Bản sao được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; + Hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ ĐKDT vào Học viện ANND (nộp cho Công an nơi sơ tuyển).

- Phương án tuyển thẳng: Xét tuyển thẳng những thí sinh đăng ký đúng đối tượng tuyển thẳng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành Học viện tuyển sinh (nêu ở mục 1.4) theo từng tổ hợp, đối tượng (nam, nữ), vùng miền. Chỉ tiêu tuyển thẳng nằm trong tổng chỉ tiêu và được trừ đi trước khi xây dựng phương án điểm trúng tuyển cho

phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và học bạ THPT. Sau khi có kết quả xét tuyển thẳng, Học viện sẽ có thông báo kết quả cho Công an nơi sơ tuyển, Sở GD&ĐT nơi thí sinh đăng ký.

Hình thức tuyển thẳng

Xét tuyển những thí sinh đã đạt sơ tuyển tại Công an các đơn vị, địa phương, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào Học viện ANND là nguyện vọng 1, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an (BCA) bằng cách kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD & ĐT và học bạ THPT để xét tuyển theo chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành, từng vùng, từng giới tính và từng tổ hợp xét tuyển.

- Căn cứ điều kiện xét tuyển, xác định số lượng thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, xác định chỉ tiêu trúng tuyển (sau khi đã trừ thí sinh tuyển thẳng) cho từng vùng, đối tượng, tổ hợp trước khi xây dựng phương án điểm; tiến hành xây dựng phương án điểm trúng tuyển theo chỉ tiêu do phần mềm tuyển sinh CAND xác định.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện ANND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của BCA. Công thức tính như sau:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào Học viện ANND L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT theo quy định của BCA. Riêng các thí sinh đã hoàn thành chương trình các môn văn hóa phổ thông trong chương trình đào tạo trung cấp nghề: Điểm trung bình học tập tương đương điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 để tính điểm xét tuyển vào Học viện ANND là trung bình cộng điểm từng môn văn hóa THPT trong cả khóa học theo hệ số của từng môn và làm tròn đến 02 chữ số thập phân, theo công thức sau: ĐTB= (ĐM1 x hệ số môn 1) + (ĐM2 x hệ số môn 2) +…+ (ĐMn x hệ số môn n)/(hệ số môn 1 + hệ số môn 2 +…+ hệ số môn n)

chi tieu 2018 va diem chuan 3 nam gan nhat cua hoc vien an ninh nhan dan Những điểm mới trong tuyển sinh trường công an năm 2018

Ngày 28/3, Tổng cục Chính trị CAND đã chính thức công bố chỉ tiêu và những điểm mới trong tuyển sinh năm 2018 của các ...

chi tieu 2018 va diem chuan 3 nam gan nhat cua hoc vien an ninh nhan dan 1.192 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công an nhân dân năm 2018

Chiều tối ngày 28/3, Tổng cục Chính trị CAND đã chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của các trường công an ...

chọn
Tiến độ dự án Artisan Park của Gamuda Land tại Bình Dương
Artisan Park nằm tại phường Hòa Phú, cửa ngõ của trung tâm thành phố mới Bình Dương, do Công ty TNHH Gamuda Land Bình Dương làm chủ đầu tư.