Hơn 500 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển trường Sỹ quan Lục quân 2 2018

Hơn 500 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vào trường Sỹ quan Lục quân 2 năm 2018 vì không đảm bảo những yêu cầu trong quy chế tuyển sinh vào các trường công an năm 2018.

Trường Sỹ quan Lục quân 2 vừa công bố danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường năm 2018. Trong đó, các thí sinh này thuộc các trường hợp như: không đăng ký nguyện vọng 1, không đăng ký xét tuyển, không sơ tuyển.

hon 500 thi sinh khong du dieu kien xet tuyen truong sy quan luc quan 2 2018
Học viên trường Sỹ quan Lục quân 2 trong giờ luyện tập. (Ảnh minh hoạ)

Danh sách thí sinh không đăng ký nguyện vọng 1 tại đây

Danh sách thí sinh không đăng ký xét tuyển tại đây

Danh sách thí sinh không sơ tuyển tại đây

Trong đó, thí sinh không tiến hành đăng kí sơ tuyển vào trường Sỹ quan Lục quân 2 có số lượng nhiều nhất là 399 thí sinh, thí sinh không đăng ký xét tuyển năm 2018 có 133 thí sinh, thí sinh không đăng ký nguyện vọng 1 năm 2018 có 9 thí sinh.

Đối với trường hợp thí sinh không tham gia sơ tuyển: các thí sinh này không đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Sĩ quan lục quân 2 vì sơ tuyển là điều kiện bắt buộc vào trường Sĩ quan lục quân 2.

Nếu thí sinh có ý kiến phản hồi xin goi về số 02513.529100

Đối với thí sinh không đăng ký xét tuyển năm 2018: Để đủ điều kiện xét tuyển đề nghị các thí sinh có tên sau phải đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Sĩ quan Lục quân 2 vào đợt thay đổi nguyện vọng do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định.

Đối với thí sinh thí sinh không đăng ký nguyện vọng 1 năm 2018: Để đủ điều kiện xét tuyển vào trường đề nghị thí sinh phải chuyển đổi nguyện 1 vào trường Sĩ quan Lục quân 2 vào thời gian thay đổi nguyện vọng theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

hon 500 thi sinh khong du dieu kien xet tuyen truong sy quan luc quan 2 2018 Danh sách thí sinh không được xét tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự 2018

Học viện Khoa học Quân sự đã công bố danh sách gần 200 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vào trường trong năm ...

hon 500 thi sinh khong du dieu kien xet tuyen truong sy quan luc quan 2 2018 Danh sách 1.400 thí sinh xét tuyển không hợp lệ trường Sĩ quan chính trị 2018

Trường Sĩ quan chính trị đã công bố danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển không hợp lệ vào trường năm 2018.

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.