Quy định mới về điểm mỗi môn xét tuyển vào trường công an năm 2018

Theo quy định mới đây của Cục Đào tạo - Bộ Công an, điểm mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển của thí sinh phải đạt từ 5 điểm trở lên.

Ngày 3/7, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã có những thông tin mới nhất về việc đăng ký dự tuyển vào các trường công an. Theo đó, năm 2018 có 28.964 thí sinh đăng ký dự tuyển/1.192 chỉ tiêu.

Như vậy tỉ lệ chọi của các thí sinh thi vào các trường thuộc khối ngành công an là khoảng 1/25.

So với năm 2017, giảm 2.333 thí sinh đăng ký và 308 chỉ tiêu xét tuyển. Việc giảm chỉ tiêu do năm nay Học viện Chính trị CAND và Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND không có chỉ tiêu xét tuyển.

quy dinh moi ve diem moi mon xet tuyen vao truong cong an nam 2018
Các thí sinh có điểm mỗi môn tổ hợp dưới 5 điểm nên điều chỉnh nguyện vọng ra các trường ngoài ngành công an để tăng cơ hội đỗ nguyện vọng 1.

Cục Đào tạo còn lưu ý, những thí sinh có điểm 1 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các trường công an dưới 5 điểm, trong thời gian được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (19/7/-28/7/2018) nên điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ra các trường ngoài ngành Công an. Do Bộ Công an quy định mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên.

Cục Đào tạo cho biết, hiện nay, các học viện, trường đại học CAND đã tiến hành kiểm dò, tổ chức kiểm dò kỹ toàn bộ thông tin cá nhân thí sinh, từ hồ sơ đăng ký xét tuyển đạt sơ tuyển từ Công an các tỉnh, gửi về các trường để tránh sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khi xét tuyển.

Theo chuyên viên về công tác tuyển sinh, nhiều thí sinh khi đăng ký thi THPT Quốc gia chưa nắm rõ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an dẫn đến tự xác định chưa đúng khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên của bản thân. Đồng thời, nhiều thí sinh đăng ký chưa đúng nguyện vọng xét tuyển vào các trường công an.

Thí sinh không đăng kí nguyện vọng 1 vào trường công an

Hướng xử lý: Đối với những thí sinh này, các trường đã thông báo về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, yêu cầu thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào 1 trong các trường công an (theo phân vùng tuyển sinh) thì trong thời gian được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, thí sinh phải điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là nguyện vọng 1, nếu không thí sinh sẽ bị từ chối quyền xét tuyển.

Thí sinh đăng ký hơn 1 trường, 1 tổ hợp vào hệ thống các trường công an

Hướng xử lý: Đối với những thí sinh này, các trường đã thông báo về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, yêu cầu thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào 1 trong các trường công an (theo phân vùng tuyển sinh) thì trong thời gian được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, thí sinh phải điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là nguyện vọng 1 và bỏ các nguyện vọng xét tuyển thừa (nguyện vọng 2, 3,…n) đi.

Nếu không chỉnh sửa, thí sinh sẽ bị từ chối quyền xét tuyển (do vi phạm đăng ký hơn 1 tổ hợp, 1 ngành, 1 trường trong hệ thống các trường CAND).

Thí sinh đạt sơ tuyển nhưng chưa đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng xử lý: Đối với những thí sinh này, các trường đã thông báo về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, yêu cầu thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào 1 trong các trường công an (theo phân vùng tuyển sinh) thì trong thời gian được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển, thí sinh phải bổ sung nguyện vọng xét tuyển vào 1 tổ hợp, 1 trường công an là nguyện vọng 1, nếu không thí sinh dù đạt sơ tuyển cũng không được xét tuyển.

Thí sinh không sơ tuyển, không đạt sơ tuyển nhưng đăng ký 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường CAND hoặc nhiều trường, nhiều tổ hợp vào các trường công an.

Hướng xử lý: các thí sinh trên sẽ không thuộc đối tượng xét tuyển vào các trường CAND.

quy dinh moi ve diem moi mon xet tuyen vao truong cong an nam 2018 Điểm thi có 100 thí sinh là chiến sĩ cơ động

Tại một điểm thi ở tỉnh Thái Nguyên có 100 TS là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn Cảnh sát cơ động ...

quy dinh moi ve diem moi mon xet tuyen vao truong cong an nam 2018 Tuyển sinh 2018: Có thể đăng ký cùng lúc cả trường công an và quân đội được không?

Nhiều thí sinh thắc mắc liệu có thể đăng ký cùng lúc cả trường công an và quân đội được không?

quy dinh moi ve diem moi mon xet tuyen vao truong cong an nam 2018 Đăng ký sơ tuyển, xét tuyển vào Học viện CSND như thế nào?

Hướng dẫn đăng ký sơ tuyển, xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.