Chủ tịch HĐQT Thuduc House từ chức ngay trước thềm ĐHĐCĐ 2022

Ông Lữ Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT tạm thời tại Thuduc House vừa có đơn từ nhiệm sau chưa đầy hai tháng nhậm chức.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa công bố đơn từ nhiệm của ông Lữ Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời của công ty.

Theo ông Sơn, vì lý do cá nhân, ông đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận cho ông rời khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và đồng thời rút khỏi HĐQT kể từ ngày hôm nay (ngày 14/3).

Ông Sơn là một cử nhân kinh tế. Ông tham gia vào Thuduc House từ năm 2020 với vị trí Phó Giám đốc kế toán ngân quỹ cho đến tháng 7/2021, ông được thăng chức làm Kế toán trưởng. Đến tháng 11/2021, ông trở thành Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính. Đến ngày 22/12/2021 vừa qua, ông được bầu làm thành viên HĐQT Thuduc House. 

Ngày 9/2 vừa qua, ông Sơn được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời tại Thuduc House, sau khi cựu Chủ tịch HĐQT Lê Chí Hiếu từ nhiệm. Theo dự kiến khi đó, ông Sơn đảm nhiệm chức vụ này cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/4 tới đây.

Bên cạnh đó, ông còn giữ chức Kế toán trưởng tại CTCP Đầu tư Lộc Phú Nhân, một công ty con của doanh nghiệp.  

Sau khi ông Sơn rời đi, HĐQT Thuduc House sẽ còn hai thành viên là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm thành viên độc lập, ông Dương Ngọc Hải và thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Đàm Mạnh Cường.

Theo Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Như vậy, số lượng thành viên trong HĐQT của Thuduc House sau khi ông Sơn từ nhiệm không đáp ứng được yêu cầu số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật, buộc công ty phải tiến hành bầu bổ sung thành viên, cũng như bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 20/4 sắp tới.

Hiện, Thuduc House chưa công bố thông tin thành viên ứng cử vào HĐQT công ty. 

Kể từ sau khi ông Lê Chí Hiếu từ nhiệm đến nay, các lãnh đạo cấp cao tại Thuduc House cũng liên tục rời đi. 

Ngoài ông Sơn, trước đó, vào ngày 24/2, một thành viên khác trong HĐQT Thuduc House là ông Tạ Chí Cường cũng có đơn từ nhiệm khỏi HĐQT, nguyên nhân mà ông Cường đưa ra cũng là vì lý do cá nhân.

Về nhân sự trong Ban điều hành của công ty, ngày 11/2, HĐQT Thuduc House đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Trần Quang Nhường. Ông Nhường là một nhân sự kỳ cựu đã gắn bó với công ty từ năm 1991, khi đó, Thuduc House chỉ mới một năm tuổi và chưa cổ phần hóa.

Ngày 1/3 vừa qua, một Phó Tổng Giám đốc khác là ông Lê Chí Thủ Khoa cũng chính thức miễn nhiệm. Ông Khoa là em ruột ông Hiếu và được bổ nhiệm vào vị trí này từ tháng 11/2021.

chọn