Cổ phiếu HBC của Tập đoàn Hòa Bình vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/7

HOSE vừa ra quyết định đưa cổ phiếu HBC của Hòa Bình vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/7 với lý do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 của Hòa Bình là số âm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa ban hành quyết định về việc đưa cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/7. 

Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 của Hòa Bình là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu HBC cũng đồng thời đang trong diện hạn chế giao dịch quyết định trước đó của HOSE vào ngày 16/5, với lý do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định và trong diện kiểm soát theo quyết định ngày 10/4 của HOSE do chậm nộp báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp. 

Cũng vì lý do chậm nộp, ngày 11/4, HOSE đã bổ sung mã HBC của Hòa Bình và danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin). 

Ngày 30/6 vừa qua, Hòa Bình đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán. Theo đó, năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 14.149 đồng, tăng gần 25% so với năm 2021 và tăng nhẹ so với con số ở báo cáo tự lập.

Giá vốn hàng bán chiếm tới gần 97% của doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp của tập đoàn còn 470 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 3,3%, so với mức 7,1% năm trước đó.

Các chi phí của tập đoàn trong năm 2022 đều tăng mạnh so với 2021. Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế 2.570 tỷ đồng, lỗ ròng là 2.566 tỷ đồng, trong khi ở báo cáo tự lập lỗ ròng 1.138 tỷ đồng.

Đây cũng là số lỗ lớn nhất của doanh nghiệp kể từ khi niêm yết. Tính đến cuối năm 2022, công ty lỗ lũy kế 2.101 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu của chênh lệch khoản lỗ trên so với báo cáo tự lập là do công ty phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi, công nợ với giá trị đạt 2.059 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2022 của công ty cũng âm 883 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư âm 553 tỷ đồng, trong khi dòng tiền cho hoạt động tài chính dương 1.198 tỷ đồng do tăng vay nợ.

Với kết quả trên, phía kiểm toán Ernst & Young đã đưa ra nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HBC. Kiểm toán còn lưu ý tập đoàn có các khoản nợ vay đã quá hạn trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn.

Ernst & Young cũng lưu ý về việc công ty đã thực hiện một số nghiệp vụ tạm ứng khi chưa có đủ phê duyệt phù hợp. Các nghiệp vụ này sau đo đã được Hội đồng quản trị thông qua tại ngày 20/5/2023.

chọn
Toàn cảnh phương án quy hoạch cảng hàng không tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển hàng không trên địa bàn vùng.