Cổ phiếu ITA của Tân Tạo vào diện kiểm soát từ ngày 22/6

HOSE vừa có quyết định đưa cổ phiếu ITA của Tân Tạo vào diện kiểm soát kể từ ngày 22/6 tới đây. Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Tân Tạo năm 2021 và năm 2022 là số âm, thuộc trường hợp cổ phiếu trong diện kiểm soát của pháp luật.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vào diện kiểm soát kể từ ngày 22/6.

HOSE cho biết, nguyên nhân đưa cổ phiếu của Tân Tạo vào diện kiểm soát là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 và năm 2022 là số âm căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 của doanh nghiệp, thuộc trường hợp cổ phiếu trong diện kiểm soát của pháp luật.

Hiện tại, cổ phiếu ITA đồng thời đang trong diện cảnh báo theo quyết định ngày 14/4 của HOSE do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 có ý kiến ngoại trừ. Trước đó, ngày 26/8/2022, HOSE cũng đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo do vi phạm công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm.

Liên quan đến việc cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, tại ngày 7/6, Tân Tạo đã có công văn gửi tới HOSE nhằm báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và đề nghị đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo.

Công ty cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Tân Tạo đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng khoán ITA bị cảnh báo theo yêu cầu của HOSE.

Việc tiếp tục kéo dài quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo đã gây thiệt hại nặng nề cho công ty, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, Tân Tạo kiến nghị HOSE ban hành quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Nói thêm về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, ở một diễn biến khác, ngày 13/6 vừa qua, Tân Tạo đã thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, qua đó, thay đổi người đại diện pháp luật từ Chủ tịch HĐQT, bà Đặng Thị Hoàng Yến thành Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Thanh Phong (một nhân sự đã tham gia Tập đoàn Tân Tạo từ năm 1999).

Trước đó, vào ngày 1/4, ông Phong cũng được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc công ty, thay thế cho ông Đặng Quang Hạnh, em trai bà Yến.

Về phần chị em bà Yến và ông Hạnh, bà Yến vẫn là Chủ tịch HĐQT của ITA. Còn ông Hạnh, vào ngày 28/4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp, ông Hạnh đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của ITA. 

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo
Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.