Tân Tạo (ITA) báo lãi giảm trong quý I, còn hơn 1.200 tỷ đồng phải thu hồi từ chủ dự án Kiên Lương 1

Quý I, Tân Tạo ghi nhận tăng trưởng doanh thu từ các hoạt động cho thuê đất, cho thuê nhà xưởng, kho bãi, song lợi nhuận trước thuế giảm 8% và đạt khoảng

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần giảm 3% so với cùng kỳ, đạt 61,5 tỷ đồng.

Chênh lệch này chủ yếu đến từ nguồn thu chính của cùng kỳ năm trước là bán đất nền và cung cấp dịch vụ khác giảm 6,5%, công ty cũng ghi nhận khoản giảm trừ hơn 4,5 tỷ đồng do hàng bán bị trả lại.

Ngược lại, doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và doanh thu cho thuê hoạt động nhà xưởng, kho bãi, đất đều tăng lần lượt 43% và 8% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động nhà xưởng, kho bán cũng là nguồn đóng góp doanh thu chính cho Tân Tạo trong quý I vừa qua. 

 KQKD hợp nhất của Tân Tạo trong quý I/2023. (Nguồn: HM tổng hợp). 

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm mạnh, chủ yếu do không còn ghi nhận lãi từ cổ tức, thanh lý các khoản đầu tư như cùng kỳ. Theo Tân Tạo, đây là lý do chính khiến lợi nhuận quý I của công ty giảm so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 18,8 tỷ đồng và 15,1 tỷ đồng, giảm 5% và 8%. 

Năm nay, công ty đặt mục tiêu thu lợi nhuận trước thuế hơn 257 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng đầu năm, Tân Tạo đã thực hiện khoảng 7% kế hoạch. 

Trong quý, cả ba dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đều ghi nhận giá trị âm, dẫn đến dòng tiền thuần âm gần 7 tỷ đồng. Song con số này đã cải thiện so với mức âm gần 104 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu không có khoản chi lớn để trả nợ gốc vay như cùng kỳ. 

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, những khoản chi lớn trong quý I của Tân Tạo gồm chi để tăng các khoản phải thu; tăng hàng tồn kho; mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác; trả nợ gốc vay. 

Do đó, tại thời điểm cuối quý I, tiền và tương đương tiền của Tân Tạo ở mức gần 10,6 tỷ đồng phần lớn dưới dạng tiền gửi ngân hàng, đã thu hẹp 40% so với đầu năm và chiếm phần nhỏ trong tổng tài sản gần 12.313 tỷ đồng của Tân Tạo tại thời điểm cuối quý I (tăng nhẹ so với đầu năm). 

Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tài sản của Tân Tạo là các khoản phải thu (3.777 tỷ đồng), hàng tồn kho tại các dự án bất động sản (3.577 tỷ đồng) và tài sản dở dang dài hạn (3.209 tỷ đồng).

Trong đó, khoản phải thu từ CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) do thu hồi khoản đầu tư là 1.253 tỷ đồng.

Đây là doanh nghiệp đồng thành viên quản lý và từng là công ty liên kết của Tân Tạo. Cuối năm 2022, Tân Tạo đã thoái toàn bộ số vốn đang sở hữu (1.753 tỷ đồng) tại TEDC do không có cơ sở triển khai dự án Kiên Lương 1 mà doanh nghiệp này làm chủ đầu tư, sau khi dự án bị loại khỏi danh mục các dự án nguồn điện vận hành vào năm 2016 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ.  

Mặt khác, về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý I, vốn chủ sở hữu của Tân Tạo ở mức 10.111 tỷ đồng, chiếm 82% trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Dư nợ tài sản ở mức hơn 32 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

chọn
Hà Nội trình phương án xây dựng mạng lưới metro hơn 55 tỷ USD, mục tiêu xây xong 3 tuyến trong 6 năm tới
Theo tờ trình về Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ Đô, từ giai đoạn 2024 - 2045, Hà Nội dự kiến hoàn thành gần 600 km metro, với nhu cầu vốn hơn 55 tỷ USD.