Đà Nẵng có thể thu gần 220 tỷ đồng từ đấu giá khu đất hơn 2 ha ở Hòa Vang

Khu đất A3-2 thuộc Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang có diện tích 20.855 m2, giá khởi điểm đấu giá là 10,513 triệu đồng/m2.

Thông tin Khu đất A3-2 thuộc Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. (Nguồn: Sở TN&MT TP Đà Nẵng).

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất A3-2 thuộc Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang.

Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất A3-2 là 10,513 triệu đồng/m2; thời hạn sử dụng 50 năm; hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Mục đích sử dụng khu đất là xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, theo quy hoạch được phê duyệt tại quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 3/1/2020 của UBND thành phố.

UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất căn cứ giá khởi điểm nêu trên, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan, tổ chức đấu giá theo đúng quy định hiện hành.

Khu đất A3-2 có diện tích 20.855 m2, nếu tính theo giá khởi điểm đã phê duyệt, TP Đà Nẵng dự kiến thu về gần 220 tỷ đồng.

chọn
Thanh tra Chính phủ: Sân golf tại Resort Sông Giá của Hyundai ở Hải Phòng chưa phù hợp quy hoạch
Khu tổ hợp Resort Sông Giá do Hyundai E&C Vina Sông Giá làm chủ đầu tư có tổng vốn 752 triệu USD. Thanh tra Chính phủ cho biết, trong quá trình thực hiện quy hoạch (3 năm) dự án đã phải điều chỉnh quy hoạch, đồng thời phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư 8 lần.