Đà Nẵng giao trách nhiệm đến từng cá nhân việc đưa đón học sinh bằng ô tô

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành chức năng các địa phương tăng cường công tác quản lí bảo đảm an toàn giao thông đối với ô tô đưa đón học sinh.

Theo công văn, UBND TP Đà Nẵng giao Sở GD&ĐT chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, có tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng ô tô phải lựa chọn đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo qui định pháp luật.

Ghi rõ trong hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống ô tô. Trên xe phải có người chịu trách nhiệm quản lí, kiểm tra danh sách, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các qui định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống ô tô.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố có biện pháp giám sát, quản lí chặt chẽ đối với hoạt động đưa đón học sinh, sinh viên của đơn vị mình, tập huấn, hướng dẫn lái xe và người đưa đón học sinh các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo chỉ được kí hợp đồng vận chuyển với các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo qui định.

Các phương tiện trong quá trình hoạt động phải đảm bảo về niên hạn sử dụng, đăng kiểm và được cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải theo qui định.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm thống kê danh sách xe ô tô của các cơ sở giáo dục (xe nội bộ) và ô tô của các đơn vị vận tải đã hợp đồng với các cơ sở giáo dục để đưa đón học sinh gửi về Sở Giao thông vận tải để phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh, xử lí vi phạm. Đồng thời, rà soát, thống kê danh sách ô tô thường xuyên đưa đón học sinh đến trường của các đơn vị vận tải, gửi về Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng để theo dõi, kiểm tra.

Ngoài ra, nhiều đơn vị khác cũng được UBND TP Đà Nẵng giao nhiệm vụ trong việc quản lí bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.

chọn